Mysłowice - portal miejski m-ce.pl

Wiadomości z Mysłowic

Jeszcze lepsza komunikacja w sytuacjach kryzysowych

  • Dodano: 2017-04-14 07:45, aktualizacja: 2017-04-13 11:48

Mysłowice wzięły udział w drugim spotkaniu zorganizowanym przez Śląski Związek Gmin i Powiatów z przedstawicielami samorządów i Centrów Zarządzania Kryzysowego oraz firmą TAURON Dystrybucja SA w środę, 5 kwietnia br. Tematem spotkania była współpraca dotycząca sytuacji kryzysowych związanych z energetyką.

W trakcie spotkania omówiono regulacje dotyczące kontaktów Centrów Zarządzania Kryzysowego z dostawcą energii, przedstawiono i zweryfikowano wdrożone przez firmę rozwiązania w tym zakresie. Przykładową metodą jest przekazywanie przez dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach wszystkich zgłoszeń na specjalny numer telefonu infolinii, omijając kolejkę oczekujących. Natomiast Centra Zarządzania Kryzysowego przekazują zgłoszenia w dwojaki sposób. W sytuacji, gdy zgłoszenie jest bardzo poważne i pilne, dyżurny CZK wykonuje połączenie bezpośrednio do dyspozytora sieci. Gdy dochodzi do zdarzenia o mniejszej randze, zgłoszenia wysyłane są za pomocą komputera lub smartfona.

Ponadto przedstawiono system ostrzegania i informowania mieszkańców, podmiotów gospodarczych i jednostek samorządów o zakłóceniach dostaw energii elektrycznych (planowych i awariach). Dostawca energii przekazał informację o planach uruchomienia platformy smsowej oraz decentralizowania ostrzeżeń, czyli kierowania ostrzeżeń docelowo do np. dzielnic lub ulic.

Określono również, że w sytuacji, gdy dyżurny CZK ustali, że do awarii doszło w rejonie, w którym znajduje się osoba korzystająca z urządzeń wspomagających funkcje życiowe, np. respirator, dyspozytor sieci przeorganizuje pracę ekip usuwających awarię, aby zasilanie w energię elektryczną przywrócono w tym właśnie rejonie jako pierwsze. Zasada ta obowiązuje również w sytuacji planowego wyłączenia prądu.

Na konferencji poruszano również kwestie obecności lekarza w momencie przepięcia zasilania urządzeń podtrzymujących lub wspomagających funkcje życiowe na zasilanie awaryjne. W Mysłowicach przepięcie do agregatu prądotwórczego wykonują strażacy. Zgodnie z prawem wymagana jest w takie sytuacji obecność lekarza, jednak Pogotowie Ratunkowe nie może podejmować takiej interwencji, ponieważ wyjeżdża tylko do zaistniałych zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu. W związku z wątpliwościami i niejasnościami Wojewoda Śląski wyda zarządzenie regulujące te kwestie.

Osobną kwestią poruszaną na spotkaniu był wniosek o zwiększenie nadzoru związanego z nielegalnym poborem energii. Zjawisko to generuje zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.

Było to już drugie spotkanie z firmą TAURON Dystrybucja SA na temat współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w sytuacjach kryzysowych związanych z energetyką. Pierwsze spotkanie odbyło się 23 czerwca 2016 r. Spotkania te mają charakter uzupełniający w związku z porozumieniami o współpracy, które firma TAURON Dystrybucja SA podpisała ze wszystkimi samorządami w swoim rejonie. Porozumienie z Mysłowicami zostało podpisane 15 maja 2014 r. i dotyczyło zakresu, formy i środków wymiany informacji pomiędzy Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego a firmą w celu realizacji zadań związanych z wykrywaniem zagrożeń i ostrzeganiem ludności na terenie Mysłowic.

Najnowsze informacje z Mysłowic w Twojej skrzynce e-mail.

Dodanie e-maila do bazy prenumeratorów oznacza akceptację regulaminu »

Następna informacja

Dodaj komentarz

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.