Mysłowice - portal miejski m-ce.pl

Wiadomości z Mysłowic

Czy GPW zainwestuje w mysłowicki MPWiK?

  • Dodano: 2017-03-29 07:45, aktualizacja: 2017-03-28 12:43

W miniony poniedziałek (27.03) w Urzędzie Miasta Mysłowice odbyło się spotkanie z prezesem Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA. (GPW) Łukaszem Czopikiem w sprawie ewentualnej współpracy GPW z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach (MPWiK). Finalizacja rozmów zakończona podpisaniem umowy byłaby szansą na rozwój dla tej miejskiej spółki.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach do dzisiaj odczuwa poważne skutki podjętej kilkanaście lat temu decyzji dotyczącej zaciągniętej pożyczki na rozbudowę kanalizacji. Sytuacja ta znacznie utrudnia rozwój przedsiębiorstwa, możliwość inwestowania w istniejącą lub nową sieć, a także uniemożliwia określenie stawek za wodę i odbiór ścieków na niższym poziomie.

Nie warto wracać już do tego, co było. Wiele lat temu, ktoś podjął takie, a nie inne decyzje i już tego nie zmienimy. Teraz musimy zastanowić się, jak tę sytuację rozwiązać. Moim celem jest, by MPWiK stanął na nogi, bo to zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom i miastu – podkreśla Edward Lasok, prezydent miasta Mysłowice.

Jak zapewniał prezes Łukasz Czopik z GPW mysłowicki MPWiK przy ich pomocy mógłby stanąć na nogi w ciągu 10 lat przy inwestowaniu ok. 15-20 mln zł rocznie. Ta współpraca przyczyniłaby się również do poprawy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, zmniejszenia strat wody, a także w efekcie końcowym do obniżenia stawek za wodę i odprowadzanie ścieków. Jednocześnie wszystkie decyzje związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w dalszym ciągu zapadałyby w porozumieniu z miastem.

To jaki ewentualnie model biznesowy zastosuje GPW w stosunku do mysłowickiego MPWiK zależne będzie od analizy dokumentów miejskiej spółki. Te trafią do GPW do dwóch tygodni i to wówczas możliwe będzie powrócenie do rozmów o przyszłości Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA. to nie jedyny podmiot, z którym o kondycji MPWiK rozmawiają władze miasta. Priorytetem jest stabilizacja finansów spółki i umożliwienie jej rozwoju.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.