Wiadomości z Mysłowic

Edukacja ekologiczna w Areszcie we współpracy z UM

  • Dodano: 2013-03-18 14:30, aktualizacja: 2017-11-29 13:05

Urząd Miasta Mysłowice, w ramach podpisanego z Aresztem Śledczym Porozumienia, realizuje program edukacyjno – resocjalizacyjny "Pamiętajmy o ogrodach".

Projekt dotyczy poszerzenia świadomości ekologicznej skazanych poprzez sortowanie odpadów oraz edukację ekologiczną.

Realizacja Projektu możliwa jest dzięki Porozumieniu zawartemu w dniu 30.12.2010 roku pomiędzy Dyrektorem Aresztu Śledczego w Mysłowicach a Prezydentem Miasta Mysłowice Edwardem Lasokiem.

Celem zajęć jest przede wszystkim uświadomienie uczestnikom Programu zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowiska, a co za tym idzie ukierunkowanie ich na wypracowanie skutecznych metod dotyczących utrzymywania harmonii z przyrodą w aspekcie makro i mikro regionalnym poprzez działania promujące zachowania proekologiczne.

Program jest całoroczny i obejmuje cykl czterech dwugodzinnych spotkań dla każdej z grup. Zajęcia prowadzone są w formie mini wykładów, dyskusji, pracy indywidualnej i w grupach.

Zajęcia grupowe prowadzone są przez młodszego wychowawcę mł.chor. Tomasza Jańca, starszego wychowawcę por. Jacka Księżyka oraz kierownika zespołu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Mysłowicach Tadeusza Nowaka.

Efekt resocjalizacyjny działań ekologicznych w postaci segregacji odpadów kształtuje w skazanych społecznie pożądane postawy zwiększając skuteczność oddziaływań penitencjarnych, które zauważalne będą w codziennym zachowaniu uczestników objętych powyższym programem, a w przyszłości skutkować powinno prezentowaniem postaw proekologicznych, co przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.