Mysłowice - portal miejski m-ce.pl

Wiadomości z Mysłowic

Masz pomysł na skwer Tadeusza Kościuszki? Przyjdź na spotkanie

  • Dodano: 2017-10-11 07:45, aktualizacja: 2017-10-10 12:06

Teren wokół pomnika Tadeusza Kościuszki, znajdujący się przy ul. Mickiewicza naprzeciwko ZSO nr 1 zmieni się nie do poznania. Wszystko dzięki przedsięwzięciu „Mikroplanowanie miejskie - wypracowanie koncepcji zagospodarowania wybranego terenu” do którego zgłosiło się miasto Mysłowice.

Już 14 października br. w auli ZSO nr 1 od godziny 10:00 odbędą się konsultacje z mieszkańcami miasta, podczas których zespół ekspertów przedstawi propozycje związane z zagospodarowaniem terenu. Spotkanie jest otwarte i każdy mieszkaniec może w nim wziąć udział, a dodatkowo zaproponować swój pomysł. Koncepcja ma być gotowa do końca grudnia.

Przedsięwzięcie polega na wypracowaniu koncepcji zagospodarowania dla zaproponowanej przez miasto „mikroprzestrzeni”, czyli niewielkiej przestrzeni publicznej. Stworzeniem koncepcji zajął się zespół składający się z naukowców i ekspertów z różnych dziedzin nauki: architektury, urbanistyki, socjologii, gospodarki przestrzennej i geografii. Praca zespołów projektowych obejmuje nie tylko prace koncepcyjne, ale także wizyty w terenie, spotkania z mieszkańcami i władzami miasta. Propozycja koncepcji zagospodarowania skweru przygotowana została w postaci makiety i zaprezentowana będzie 14 października od godziny 10:00 w auli ZSO nr 1 przy ul. Mickiewicza. Spotkanie będzie miało charakter otwarty i każdy mieszkaniec, który chce się bliżej zapoznać z koncepcją, a co więcej posiada własny pomysł na to miejsce będzie mógł go przedstawić. Celem spotkania jest zebranie pomysłów, propozycji oraz rozwiązań przedstawionych przez mieszkańców, aby teren dostosowany był do ich potrzeb. W przypadku chęci praktycznej realizacji przygotowanej koncepcji dla terenu wokół pomnika, Mysłowice mogą włączyć zespół projektowy w proces realizacji koncepcji lub odkupić od niego prawa autorskie. Prace nad koncepcjami potrwają do grudnia bieżącego roku.

Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów oraz katowickim oddziałem Towarzystwa Urbanistów Polskich. W związku z tym, iż bierze w nim udział kilka miast z województwa śląskiego, zostanie ono zakończone konkursem na najlepszą koncepcję projektowo-organizacyjną w celu promocji wyników przedsięwzięcia, zmotywowania zespołów projektowych oraz docenienia ich zaangażowania w przygotowanie koncepcji.

Udział w przedsięwzięciu jest dla miasta szansą na zdobycie wartościowej koncepcji projektowo-organizacyjnej zagospodarowania wybranego obszaru oraz na nawiązanie współpracy z ekspertami z różnych dziedzin. Ponadto udział w przedsięwzięciu wiąże się z niewielkimi kosztami (3000 złotych), szczególnie w porównaniu z formułą konkursu architektonicznego lub urbanistycznego oraz z elastycznymi możliwościami związanymi z wykorzystaniem koncepcji.

Koncepcje przygotowane w pilotażowym przedsięwzięciu w 2016 roku, w którym udział wzięły cztery miasta, tj.: Jastrzębie Zdrój, Siemianowice Śląskie, Ruda Śląska oraz Żory, zostały pozytywnie przyjęte przez miasta, a dwa z nich zadeklarowały gotowość realizacji koncepcji w praktyce.

Mikroplanowanie to metoda podejścia oddolnego do procesu rozwoju miasta. Rozpoczyna się od gruntownej analizy uwarunkowań rozwoju danego miejsca w przestrzeni miasta, co pozwala zidentyfikować jego problemy, możliwości i oczekiwania mieszkańców. Jest to podstawa do stworzenia projektu, który włączy dany teren w szerszą strukturę miasta, nada mu określona rolę i w pełni wykorzysta potencjał miejsca.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.