Mysłowice - portal miejski m-ce.pl

Wiadomości z Mysłowic

Ruszył nabór do projektu "Ja=Sukces" w Mysłowicach 12 stycznia 2017

  • Dodano: 2017-01-13 07:45, aktualizacja: 2017-01-12 16:50

W styczniu br. ruszył nowy nabór do projektu „Ja = Sukces” realizowanego przez MOPS w Mysłowicach od 2015 roku. Głównym celem projektu jest aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie Mysłowic. Program realizowany będzie do końca 2017 roku i obejmie w sumie minimum 136 osób.

Projekt skierowany jest do trzech grup osób:

  • Osób przebywających w pieczy bądź opuszczających pieczę zastępczą (pow. 10. roku życia).
  • Osób w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, poszukujących pracy lub nieaktywnych zawodowo.
  • Młodzieży uczącej się (gimnazjalnej bądź ponadgimnazjalnej) pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać m.in.: z warsztatów aktywnego poruszania się po rynku pracy, indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym i psychologiem oraz szkoleń edukacyjnych i zawodowych. Ponadto można wziąć udział w kursie na prawo jazdy kat. B, treningach efektywnego uczenia się i skorzystać z indywidualnych usług poszukiwania pracy. Uczestnicy mogą wziąć również udział w wyjazdowych treningach kompetencji społecznych (w czasie wakacji, z możliwością zabrania dzieci).

Udział w projekcie jest bezpłatny. Podczas zajęć grupowych zapewnia się opiekę dla dzieci uczestników oraz posiłek. W projekcie mogą uczestniczyć osoby objęte wcześniej wsparciem w ramach projektu „Mysłowickie lepsze jutro”.

Z projektu pt.: „Ja = Sukces” o wartości blisko 1 mln zł (pełna wartość projektu ponad 1,1 mln zł) skorzystało dotychczas 88 osób (43 mężczyzn i 45 kobiet), którzy mieli okazję podzielić się swoimi wrażeniami na grudniowym podsumowaniu.

- Zdobyłam prawo jazdy i kurs na wózki widłowe i dostałam zatrudnienie – mówiła jedna z uczestniczek projektu. - Dzięki temu mogłem dostać pracę i niezależność finansową – podkreślił kolejny z uczestników.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi do 25 stycznia 2017 r. w MOPS Mysłowice ul. Gwarków 24 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.00 pokój nr 1,
tel.32/317-36-33.

Projekt „Ja = Sukces” realizowany jest w ramach poddziałania 9.1.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.