Mysłowice - portal miejski m-ce.pl

Wiadomości z Mysłowic

Sesja Rady Miasta online

 • Dodano: 2020-05-28 09:15

Przewodniczący Rady Miasta zawiadamia, że w dniu 28 maja 2020 r. o godz. 15:00 odbędzie się sesja Rady Miasta Mysłowice w trybie zdalnym.

Transmisja na żywo

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Mysłowice z dnia 10 lutego 2020 r.
 3. Restrukturyzacja zadłużenia Miasta Mysłowice.
 4. Realizacja Programu naprawczego SP ZOZ Szpitala Nr 2 im. dr. T. Boczonia w Mysłowicach  (druk) (5004.84 KB).
 5. Sprawy bieżące Rady Miasta, w tym:
 • Przyjęcie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
 1. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 2. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta  (druk) (7083.2 KB).
 3. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta. (druk) (3015.54 KB)
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:
 • zmiany Uchwały Nr XXVII/438/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach z późn. zm.  (nr 1) (144.4 KB),
 • ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mysłowicach  (nr 2) (1343.45 KB),
 • zmiany Uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Mysłowicach  (nr 3) (1026.42 KB),
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Tuwima  (nr 4) (3167.13 KB),
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Krokusów  (nr 5) (1239.92 KB),
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na okres 15 lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Jana Wysockiego  (nr 6) (1409.95 KB),
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Dworcowej  (nr 7) (1364.34 KB),
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/257/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Mysłowice - przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza  (nr 8) (1077.26 KB),
 • zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2020 rok  (nr 9) (1058.3 KB), autopoprawka (975.18 KB)
 • zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2020 rok  (nr 10) (1014.43 KB),
 • zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2020 rok  (nr 11) (577.88 KB),
 • zmian budżetu Miasta Mysłowice na 2020 rok  (nr 12) (151.37 KB),
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 13) (4502.71 KB), autopoprawka (454.47 KB)
 • zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2020 rok  (nr 14) (510.36 KB),
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 15) (4623.84 KB). autopoprawka (446.19 KB)

10. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.