Mysłowice - portal miejski m-ce.pl

Wiadomości z Mysłowic

Straż miejska informuje komitety wyborcze gdzie wywieszać plakaty

  • Dodano: 2010-10-26 08:00, aktualizacja: 2010-10-25 17:27

Wszystkie komitety wyborcze, które zarejestrowały swoich kandydatów na radnych i prezydenta, otrzymały od komendanta Straży Miejskiej Leszka Siekańskiego pismo w sprawie miejsc na terenie miasta przeznaczonych do umieszczania plakatów, ulotek, banerów i innych materiałów wyborczych. Poniżej publikujemy jego treść:„W związku z kampanią wyborczą prowadzoną przez Komitety Wyborcze na terenie miasta Mysłowice, Straż Miejska uprzejmie informuje, że wszelkiego typu ogłoszenia, plakaty, bilbordy można umieszczać tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Każde inne umieszczenie informacji wyborczej poza tymi miejscami zobligowane jest uzyskaniem zgody od zarządzającego danym miejscem.
Zaznaczam, że działania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie są wykroczeniem w myśl art. 63a Kodeksu Wykroczeń bądź art.199a ust.1 pkt.1 Ustawy z dn. 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin.
W związku z powyższym proszę i przypominam osobom odpowiedzialnym za prowadzenie kampanii wyborczej o poinformowaniu osób które będą rozmieszczały plakaty na terenie naszego miasta, iż mogą je umieszczać tylko w miejscach do tego wyznaczonych lub pozostałych miejscach na które uzyskały zgodę zarządcy terenu, w pozostałych przypadkach SM będzie stosować sankcje karne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”.

Wykaz bezpłatnych miejsc przeznaczonych do umieszczania obwieszczeń i plakatów wyborczych na terenie miasta znajduje się na stronie BIP.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.