Wiadomości z Mysłowic

Bezpieczeństwo ucznia - to nasz wspólny cel

  • Dodano: 2017-12-19 09:00, aktualizacja: 2017-12-20 05:39

Pod tym tytułem w gmachu II Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej odbyła się miejska konferencja z udziałem dyrektorów wszystkich mysłowickich placówek oświatowych oraz przedstawicieli Prokuratury, Sądu, Kuratorium i Policji. Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas spotkania były m.in. zagrożenia, na które narażone są dzieci i młodzież. Inicjatorami konferencji było Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Mając na uwadze preambułę do Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich mówiącej, iż obowiązkiem instytucji i organizacji rządowych jest „dążenie do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich i stwarzanie warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem bądź z zasadami współżycia społecznego, oraz w dążeniu do umacniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej i poczucia odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich na świadomych swych obowiązków członków społeczeństwa” w dniu 14 grudnia br. odbyło się spotkanie dyrektorów placówek oświatowych z przedstawicielami Prokuratury, Sądu, Kuratorium i Policji, które stało się okazją do dyskusji na temat zagrożeń, na które narażone są dzieci i młodzież.

W trakcie spotkania przybliżono zapisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, wyjaśniono pojęcie nieletniego, demoralizacji oraz czynu karalnego. Przedstawiono także obowiązki ciążące na placówkach oświatowych w związku z prowadzoną działalnością. Funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach omówił problematykę odpowiedzialności karnej nieletnich oraz przedstawił statystyki w zakresie przestępczości nieletnich na terenie miasta Mysłowic.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.