Ważne adresy i telefony Mysłowice

Telefon alarmowy

Numer telefonu

Pogotowie ratunkowe 999
32 222 21 00
Straż Pożarna

998
32 316 00 30

KMP - Policja 997
32 317 32 00
Telefon alarmowy w sieciach komórkowych  112
Pogotowie gazowe 992
32 316 26 23
Pogotowie ciepłownicze 993
32 266 31 48
Pogotowie energetyczne 991
32 222 28 55
Pogotowie wod.-kan. 994
32 222 36 24
Straż Miejska 986
32 222 21 64

 

Telefon alarmowy

Numer telefonu

UM - Urząd Miasta 32 317 11 00
US - Urząd Skarbowy 32 317 23 00
USC - Urząd Stanu Cywilnego 32 317 13 12
PUP - Powiatowy Urząd Pracy 32 223 27 21
ZUS - Zakłąd Ubezpieczeń Społecznych 32 222 37 10
MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

32 222 12 89

Sąd Rejonowy 32 317 41 00
Prokuratura Rejonowa 32 222 27 89
Kuratiorium oświaty 32 222 29 38