Katalog firm

dodaj firmę

Straż Miejska Mysłowice

Adres i telefon

ul. Strażacka 7
41-400 Mysłowice
Godziny otwarcia: całodobowo
 • Poniedziałek: całodobowo
 • Wtorek: całodobowo
 • Środa: całodobowo
 • Czwartek: całodobowo
 • Piątek: całodobowo
 • Sobota: całodobowo
 • Niedziela: nieczynne

Oferta

Straż Miejska w Mysłowicach znajduje się przy ul. Strażackiej 7. Strażą Miejską kieruje Komendant powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta po zasięgnięciu opinii Komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach. Przełożonym Komendanta jest Prezydent Miasta Mysłowice. Komendant Straży Miejskiej w Mysłowicach jest mgr Ginter Płaza. Komendantowi w wypełnianiu obowiązków  pomaga jego zastępca Piotr Kurzac.

Do zadań straży należy w szczególności:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 • kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. Nr 5, poz. 13),
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Galeria

Polecenia (1)

Dodaj opinię
 • Straż Miejska posiada prezentację w katalogu firm portalu miejskiego Mysłowic od 2010 roku. Czy polecasz tą firmę? Dodaj opinię w portalu miejskim.

Napisali o nas

 •  
 •  
 •  
 •  

  Straż miejska informuje komitety wyborcze gdzie wywieszać plakaty

  Wszystkie komitety wyborcze, które zarejestrowały swoich kandydatów na radnych i prezydenta, otrzymały od komendanta Straży Miejskiej Leszka Siekańskiego pismo w sprawie miejsc na terenie miasta przeznaczonych do umieszczania plakatów, ulotek, banerów i innych materiałów wyborczych.

 •  

  Straż Miejska obchodziła swoje święto

  W dniu 30.08.2010r. swoje święto obchodziła mysłowicka Straż Miejska. W trakcie uroczystości strażnicy otrzymali od Prezydenta Miasta Mysłowic Grzegorza Osyry mianowania na wyższe stopnie służbowe. W obchodach wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych z terenu miasta Mysłowic. Strażnikom życzymy awansów i tyle powrotów, ile wyjść do służby...

Redakcja portalu nie odpowiada za prawidłowość danych teleadresowych, treści ofert zamieszczonych w katalogu firm, oraz wiadomości wysyłane poprzez formularz kontaktowy.