Prezydent miasta Mysłowice

Prezydentem Mysłowic jest Dariusz Wójtowiczk. Piastuje ten urząd od 2018 roku, kiedy to wygrał wybory w II turze.

Prezydent Miasta Dariusz Wójtowicz

Sekretariat
pokój nr 205

ul. Powstańców 1
41-400 Mysłowice
tel. 32 317 12 02

Przyjęcia mieszkańców:

 • poniedziałek, w godz. 15:00 - 17:00
 • środa, w godz. 9:00 - 10:00

Prezydent Miasta przyjmuje mieszkańców po uprzednim uzgodnieniu spotkania w sekretariacie (p. 205) lub telefonicznie pod numerem: 32 317 12 02.

Komórki podległe:

 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji i Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
 • I Zastępca Prezydenta Miastah
 • II Zastępca Prezydenta Miasta
 • Kancelaria Prezydenta Miasta
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Energetycznych
 • Sekretarz Miasta
 • Skarbnik Miasta
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej
 • Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego
 • Wydział Rozwoju Miasta
 • Zespół Nadzoru Właścicielskiego

Wyślij email: prezydent@myslowice.pl

 

Wojciech Chmiel

I Zastępca Prezydenta Miasta

Sekretariat
pokój nr 201
Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1
tel.32 317 11 01

Przyjęcia mieszkańców:

 • wtorek, w godz. 9:00 - 10:00,
 • czwartek, w godz. 9:00 - 10:00.

I Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje mieszkańców po uprzednim uzgodnieniu spotkania w sekretariacie (p. 201) lub telefonicznie pod numerem: 32 317 11 01.

Komórki podległe:

 • Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Wydział Edukacji
 • Wydział Spraw Obywatelskich
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Wyślij email: wiceprezydent@myslowice.pl

Urszula Gruca - Stachura

II Zastępca Prezydenta Miasta

Sekretariat
pokój nr 201
Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1
tel.32 317 11 01

Przyjęcia mieszkańców:

Zastępcy Prezydenta uczestniczą w kierowaniu pracą Urzędu według podziału zadań - nadzorując i kontrolując pracę podległych im komórek organizacyjnych, jednostek organizacyjnych gminy oraz powiatowych inspekcji, służb i straży.

Komórki podległe:

 • Wydział Architektury i Budownictwa
 • Wydział Geodezji i Katastru
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 • Wydział Inwestycji i Administracji Drogowej
 • Wydział Komunalny
 • Wydział Ochrony Środowiska
 • Zespół Regulacji Stanów Prawnych dla Nieruchomości Drogowych

Wyślij email: wiceprezydent@myslowice.pl