Prezydent miasta Mysłowice

Prezydentem Mysłowic jest Dariusz Wójtowiczk. Piastuje ten urząd od 2018 roku, kiedy to wygrał wybory w II turze.

Prezydent Miasta Dariusz Wójtowicz

Sekretariat
pokój nr 205

ul. Powstańców 1
41-400 Mysłowice
tel. 32 317 12 02

Przyjęcia mieszkańców:

 • pierwszy i trzeci poniedziałek każdego miesiąca w godzinach 15.00-17.00.

Prezydent Miasta przyjmuje mieszkańców po uprzednim uzgodnieniu spotkania w sekretariacie (p. 205) lub telefonicznie pod numerem: 32 317 12 02.

Komórki podległe:

 • Audytor Wewnętrzny
 • I Zastępca Prezydenta Miasta
 • II Zastępca Prezydenta Miasta
 • Inspektor Ochrony Danych
 • Kancelaria Prezydenta Miasta
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Pełnomocnik ds. Przedsięwzięć Publicznych
 • Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością
 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Energetycznych
 • Samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)
 • Sekretarz Miasta
 • Skarbnik Miasta
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego
 • Wydział Komunikacji Społecznej
 • Zespół Nadzoru Właścicielskiego
 • Zespół Radców Prawnych

Wyślij email: prezydent@myslowice.pl

 

Wojciech Chmiel

I Zastępca Prezydenta Miasta

Sekretariat
pokój nr 201
Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1
tel.32 317 11 01

Przyjęcia mieszkańców:

I Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje mieszkańców po uprzednim uzgodnieniu spotkania w sekretariacie (p. 201) lub telefonicznie pod numerem: 32 317 11 01.

Komórki podległe:

 • Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Wydział Edukacji
 • Wydział Spraw Obywatelskich
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Wyślij email: wiceprezydent@myslowice.pl

Mateusz Targoś

II Zastępca Prezydenta Miasta

Sekretariat
pokój nr 201
Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1
tel.32 317 11 01

Przyjęcia mieszkańców:

Zastępcy Prezydenta uczestniczą w kierowaniu pracą Urzędu według podziału zadań - nadzorując i kontrolując pracę podległych im komórek organizacyjnych, jednostek organizacyjnych gminy oraz powiatowych inspekcji, służb i straży.

Komórki podległe:

 • Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Wydział Edukacji
 • Wydział Infrastruktury Miejskiej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Wyślij email: wiceprezydent@myslowice.pl