Mysłowice - portal miejski m-ce.pl

Urząd Miasta Mysłowice

Prezydent Miasta mgr inż. Edward Lasok

Sekretariat

pokój nr 205
ul. Powstańców 1,
41-400 Mysłowice
tel. 32 317 12 02

Przyjęcia mieszkańców:

 • poniedziałek, w godz. 15:00 - 17:00
 • środa, w godz. 9:00 - 10:00

Prezydent Miasta przyjmuje mieszkańców po uprzednim uzgodnieniu spotkania w sekretariacie (p. 205) lub telefonicznie pod numerem: 32 317 12 02.

Komórki podległe:

 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji i Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej
 • Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego
 • Wydział Rozwoju Miasta
 • Zespół Nadzoru Właścicielskiego
 • Zespół Radców Prawnych

I Zastępca Prezydenta Miasta mgr inż. Grzegorz Brzoska

Grzegorz Brzoska

Sekretariat
pokój nr 201
Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1
tel.32 317 11 01

Przyjęcia mieszkańców:

 • wtorek, w godz. 9:00 - 10:00,
 • czwartek, w godz. 9:00 - 10:00.

I Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje mieszkańców po uprzednim uzgodnieniu spotkania w sekretariacie (p. 201) lub telefonicznie pod numerem: 32 317 11 01.

Komórki podległe:

 • Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Wydział Edukacji
 • Wydział Spraw Obywatelskich
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

II Zastępca Prezydenta Miasta Bernard Pastuszka

Bernard Pastuszka

Sekretariat
pokój nr 201
Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1
tel.32 317 11 01

Przyjęcia mieszkańców:

II Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje mieszkańców po uprzednim uzgodnieniu spotkania w sekretariacie (p. 201) lub telefonicznie pod numerem: 32 317 11 01.

Komórki podległe:

 • Wydział Architektury i Budownictwa
 • Wydział Geodezji i Katastru
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 • Wydział Inwestycji i Administracji Drogowej
 • Wydział Komunalny
 • Wydział Ochrony Środowiska