Wiadomości z Mysłowic

Czy zmiana nazwy ulicy oznacza konieczność zmiany dokumentów

  • Dodano: 2018-01-17 08:15, aktualizacja: 2018-01-17 08:40

W związku z wejściem w życie tzw. ustawy dekomunizacyjnej w Mysłowicach zmieniona została nazwa ulicy Rudnickiego na Kazimierza Wielkiego. Zmiana ta nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, więc dowód osobisty, dowód rejestracyjny czy też prawo jazdy nie muszą zostać zmieniane na nowe.

Pod koniec grudnia 2017 roku weszło w życie Zarządzenie Zastępcze Wojewody Śląskiego zmieniające dotychczasową ulicę Lucjana Rudnickiego na Kazimierza Wielkiego. Dla mieszkańców tej ulicy nie oznacza to jednak konieczności wymiany dokumentów. Jeżeli dokument nie stracił ważności z innych przyczyn, wówczas przy zmianie nazwy ulicy nadal jest ważny.

W związku z powyższym mieszkańcy powinni pamiętać o konieczności zgłoszenia zmiany adresu:

  • w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – zmianę danych adresowych można zgłosić na formularzu, bądź w dowolnej formie pisemnej;
  • w Urzędzie Skarbowym – zmianę dokonać można przy składaniu zeznania podatkowego bądź wypełniając zgłoszenie aktualizacyjne;
  • u dostawców np. prądu, wody, telefonu czy też internetu;
  • w Banku – zmianę danych można dokonać przedstawiając Zarządzenie Zastępcze Wojewody Śląskiego z dnia 13 grudnia 2017 roku o zmianie nazwy ulicy bądź zaświadczenie z Urzędu Miasta za które pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 złotych.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny zgłosić zmianę adresu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Krajowym Rejestrze Sądowym.

O zmianie nazwy ulicy Urząd Miasta poinformował Sąd Rejonowy oraz Urząd Pocztowy w Mysłowicach. Zarządcy budynków powinni pamiętać o wymianie tabliczek informacyjnych z nazwą ulicy. Umieszczenie na budynkach aktualnej nazwy ma znaczenie dla działania służb ratunkowych czy też firm kurierskich.

Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.