Wiadomości z Mysłowic

Informacja Prezydenta Mysłowic - Dariusza Wójtowicza

  • Dodano: 2019-07-11 14:00

Informacja Prezydenta Mysłowic - Dariusza Wójtowicza.

W związku z wieloma zapytaniami – wyjaśniam jak wygląda kwestia miejskiego monitoringu.

Inteligentny Monitoring Miejski IM3 wdrożony został na podstawie umowy zawartej przez Gminę z Firmą Qumak w dniu 07.08.2017 r. Powyższe postępowanie przetargowe poprzedzone zostało postępowaniem o wyłonienie konsultanta w zakresie przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie monitoringu. Zawarta umowa przewidywała okres realizacji do 2024 r., po którym całość infrastruktury miała przejść na własność miasta. Były to: kamery ogólnopoglądowe stałe, kamery ogólnopoglądowe do rozpoznawania numerów rejestracyjnych (LPR), kamery na punktach mobilnych (przenośnym i wózkowym). W trakcie trwania umowy podpisano kilka aneksów, z których najważniejszym okazał się aneks z dnia 21.11.2018 r., czyli dzień przed moim zaprzysiężeniem, którym wprowadzony został podwykonawca, zastrzeżony na etapie postępowania przetargowego w ofercie firmy, która wygrała przetarg. Nie został jednak określony zakres prac przewidzianych dla podwykonawcy, jak również nie przedstawiono umowy podwykonawczej. Postępowanie wyjaśniające przeprowadzone przez Urząd Miasta wskazało, iż Wykonawca dzień po podpisaniu umowy z Gminą podpisał tożsamą umowę z podwykonawcą cedując na niego całość jej wykonania. Całość postępowania od chwili wyboru konsultanta po dzień dzisiejszy jest przedmiotem badań prokuratury dlatego też stanowi tajemnicę postępowania. Zgłoszenie podejrzenia o popełnieniu przestępstwa miało miejsce w lutym br. Gmina od 2017 roku poniosła koszty w wysokości ok. miliona złotych w zakresie comiesięcznych faktur oraz ponad 211 tysięcy złotych na etaty osób obsługujących monitoring z ramienia miasta. W lutym br. została ogłoszona upadłość Firmy Qumak, natomiast pismem z dnia 28 czerwca 2019 r. (wpływ do UM: 03.07.2019 r.) Syndyk masy upadłościowej za zgodą Sędziego – komisarza odstąpił od umowy ze skutkiem na dzień ogłoszenia upadłości.

Czy miasto zostanie bez miejskiego monitoringu? Sprawa jest w toku, a na chwilę obecną kamery działają.

Dariusz Wójtowicz

Prezydent Miasta Mysłowice

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.