Wiadomości z Mysłowic

Jubileusz mysłowickiego stowarzyszenia

  • Dodano: 2012-03-29 08:00, aktualizacja: 2018-03-18 12:59

Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych "Mysłowice" obchodziło 25 marca swój okrągły dziesięcioletni jubileusz istnienia i działalności na terenie Miasta. Działalność na rzecz rodzin rozpoczęła się w 2002 roku, choć sam pomysł założenia stowarzyszenia zrodził się pod koniec 2001 roku kiedy podjęto uchwałę o powołaniu SRW Mysłowice.

Pierwsze walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia odbyło się 16 kwietnia 2002, wybrano zarząd i rozpoczęła się praca na rzecz potrzebujących. Od tej chwili można powiedzieć tworzy się historia Stowarzyszenia, która trwa już 10 lat. Uroczystość jubileuszową rozpoczęto, jak na początku istnienia, od mszy w intencji członków Stowarzyszenia, wszystkich rodzin i zmarłych, którą w Kościele Mariackim odprawił ks. Krzysztof Brachmański.

Dziesięć lat temu również - dokładnie 19 marca, w święto św. Józefa - służbę rodzinom wielodzietnym rozpoczęto od mszy prosząc o błogosławieństwo w pracy apostolskiej i charytatywnej. Opiekę duchową nad Stowarzyszeniem objął wówczas dziekan dekanatu mysłowickiego ks. Gerard Gulba, a po jego odejściu na emeryturę obecny dziekan ks. Krzysztof Kasza i proboszcz z parafii św. Krzyża ks. Piotr Płonka. Patronatem i szczególną opieką od samego początku objął to Stowarzyszenie ówczesny Przewodniczący Rady Miasta, a obecny Prezydent Miasta Mysłowice Edward Lasok. Pierwszym Prezesem została Natalia Gołąbek, której działalność i ogromne poświęcenie na rzecz rodzin wielodzietnych naszego Miasta doceniono i wspomniano podczas jubileuszowej mszy. Założycielkę i Prezeskę, Panią Natalię uczczono również minutą ciszy w czasie jubileuszowego spotkania okolicznościowego, które odbyło się na Laryszu. Tam zarząd i członkowie Stowarzyszenia zaprosili gości, by podziękować im za dziesięć lat pomocy i wsparcia materialnego oraz duchowego. Nie było z nimi Pani Natalii, ale był zawsze chętnie wspierający nadal SRW - jej maż Stanisław Gołąbek, któremu obecny prezes Janusz Wszołek podziękował za obecność i wsparcie. Za zaproszenie na uroczystość podziękowali Prezydent Edward Lasok, Wiceprezydent Grzegorz Brzoska, Przewodniczący RM Grzegorz Łukaszek, a także Senator Bronisław Korfanty. Prezes Wszołek tym, którzy od początku wspierają działalność Stowarzyszenia w różnym wymiarze, czy to materialnym czy duchowym i tym którzy zadeklarowali chęć dalszej pomocy na rzecz mysłowickich rodzin wielodzietnych, podziękował specjalnym dyplomami.

Dyplomy, czyli wyrazy uznania i podziękowania, otrzymali Prezydent Edward Lasok, który od dziesięciu lat jest, jak go nazywała ś.p Natalia Gołąbek, "dobrym duchem" tego Stowarzyszenia, Wiceprezydent Grzegorz Brzoska, Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Łukaszek, Senator Korfanty, siostry zakonne z parafii NSPJ, Stanisław Gołąbek, Krystyna Bebło. Za dziesięcioletnie trwanie przy Stowarzyszeniu, za życzliwość, wsparcie i okazane serce podziękowano również Pani Danucie Sowa oraz ludziom dobrej woli - darczyńcom: Państwu Poliwczakom, Lucjanowi Pilśniakowi, Rudolfowi Wagstylowi, Państwu Skórok, Irenie Kowalczyk, Skok Mysłowice i wielu innym którzy w mniejszy lub większy sposób przyczyniają się cały rok do pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

Imprezę jubileuszu uświetnił występ zespół "Duval". Teodor Hernas, członek wspierający RSW, przygotował też film obrazujący dziesięciolecie działalności Stowarzyszenia.


Źródło: UM Mysłowice

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.