Wiadomości z Mysłowic

Kim są dzielnicowi i jakie są ich zadania?

  • Dodano: 2021-04-30 07:00, aktualizacja: 2021-04-29 18:45

Dzielnicowi to policjanci utrzymujący bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi swoich rejonów, rozpoznający ich potrzeby i oczekiwania w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.

Dzielnicowi to policjanci, do których można zwrócić się o pomoc w granicach kompetencji Policji lub przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa. To ludzie otwarci, dostępni, wzbudzający zaufanie, znający swoje kompetencje jako policjanci, ale umiejący również wskazać podmioty odpowiedzialne za poszczególne obszary życia społecznego, do których należy również szeroko pojmowane bezpieczeństwo. Inicjując i organizując niezbędne działania, angażują do tego zarówno instytucje publiczne, w tym samorządowe, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, jak i społeczności lokalne.

Spektrum zadań dzielnicowych jest bardzo szerokie, dla przykładu można wymienić:

  • prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;
  • realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich w zakresie pozostającym we właściwości Policji;
  • dokonywanie wywiadów i ustaleń na rzecz podmiotów uprawnionych;
  • realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;
  • kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Dzielnicowi realizują swoje zadania na poziomie lokalnym. Każdy dzielnicowy posiada "swój rejon służbowy". Dzielnicowi nie wyróżniają się spośród innych policjantów, ani umundurowaniem, ani wyposażeniem, czy też uzbrojeniem. Posiadają pełne kompetencje przysługujące każdemu policjantowi. Z racji wykonywanych zadań, dzielnicowi są policjantami posiadającymi odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe. Dzielnicowi przechodzą też specjalistyczne kursy, które poszerzają ich umiejętności między innymi w zakresie komunikacji społecznej i interpersonalnej, profilaktyki społecznej, rozwiązywania sporów, czy też problematyki uzależnień.

Dzielnicowi są policjantami pierwszego kontaktu, w związku z czym dla Państwa wygody zostali wyposażeni w niezbędne narzędzia komunikacji. Każdy dzielnicowy został wyposażony w służbowy telefon komórkowy, którego numer został "przypisany do rejonu służbowego”, co oznacza, iż nawet w przypadku zmiany personalnej na stanowisku dzielnicowego znany Państwu numer nie ulega zmianie. Podobnie każdy dzielnicowy ma zapewniony dostęp do poczty elektronicznej, której adres dla ułatwienia rozpoczyna się od wyrażenia dzielnicowy.myslowice.x@myslowice.ka.policja.gov.pl, gdzie x to numer rejonu służbowego (dla przykładu adres email do dzielnicowego z Piasku to dzielnicowy.myslowice.1@myslowice.ka.policja.gov.pl, a do dzielnicowego z Brzezinki dzielnicowy.myslowice.10@myslowice.ka.policja.gov.pl). Analogicznie jak numer służbowego telefonu komórkowego, adres ten jest przypisany do rejonu służbowego i nie ulega zmianie. Podany adres mailowy ułatwi Państwu kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania formalnych zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowi nie pełnią służby całodobowo. W sytuacjach nagłych lub zagrażających bezpośrednio życiu i zdrowiu należy korzystać z numerów alarmowych 112.

Dane kontaktowe swojego dzielnicowego mogą Państwo odnaleźć na stronie internetowej komendy w zakładce "Twój Dzielnicowy".

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również