Wiadomości z Mysłowic

Meldunek przez internet

  • Dodano: 2018-01-08 08:45, aktualizacja: 2018-01-08 08:52

Zmieniasz miejsce zamieszkania? A może wracasz z zagranicy i nie masz meldunku w Polsce? Pamiętaj, żeby się zameldować. Możesz to zrobić przez internet albo w urzędzie gminy.

Jeśli chcesz złożyć formularz przez internet, czyli przez elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP) - potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Musisz się zameldować najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania, jeśli mieszkasz na stałe pod konkretnym adresem - zamelduj się na pobyt stały, jeśli mieszkasz tymczasowo pod innym adresem niż adres twojego zameldowania i będziesz tam mieszkać dłużej niż 3 miesiące (ale nie chcesz zmieniać obecnego adresu zameldowania) - zamelduj się tam na pobyt czasowy. Równocześnie możesz mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

Jeśli jesteś obywatelem Polski i twoje dziecko urodziło się w Polsce - kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia, z urzędu zamelduje twoje dziecko.

Jeśli nie masz numeru PESEL (bo na przykład twój wyjazd za granicę nastąpił przed 1979 rokiem) - podczas meldowania urzędnik nada ci numer PESEL. Możesz zameldować się osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny meldują osoby, które:

  • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
  • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Formularz należy wysłać do urzędu gminy, na terenie której mieszkasz. Usługa zameldowania jest bezpłatna. Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu: na pobyt stały - jest bezpłatne, na pobyt czasowy - kosztuje 17 zł.

Co przygotować:

  • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub dane do innego sposobu logowania na profil zaufany,
  • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować - dołącz do formularza JEDEN z następujących dokumentów elektronicznych, który to potwierdzi, na przykład: umowa cywilnoprawna, na przykład umowa najmu, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu,
  • jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować - dołącz do formularza w formie dokumentu elektronicznego: oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania, potwierdzające twój pobyt w lokalu, dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu.

Jeśli nie możesz dostać tych dokumentów elektronicznych, dołącz ich odwzorowanie cyfrowe, na przykład skany.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.