Wiadomości z Mysłowic

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

  • Dodano: 2020-12-10 09:30

Corocznie, 10 grudnia, w rocznicę podpisania Deklaracji, na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 423 (V) z 1950 r.

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”
”Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby”

te fundamentalne dla każdego człowieka wartości są zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, ogłoszonej 10 grudnia 1948 r.

Corocznie, 10 grudnia, w rocznicę podpisania Deklaracji, na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 423 (V) z 1950 r.

10 grudnia - Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, to także święto osób zaangażowanych w działania na rzecz poszanowania praw i wolności człowieka. Historia pokazuje, jak wiele osób, z różnych kontynentów i kultur, wkładało wysiłek w walkę  o prawa człowieka. Wiele z tych osób doznało z tego powodu prześladowań, skazywanych było na długoletnie wyroki więzienia lub nawet karę śmierci. Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka są okazją do uczczenia ich odwagi i osiągnięć, ale także zwrócenia uwagi na współczesne wyzwania w obszarze praw człowieka.

Czy wiesz, że w Policji funkcjonują zawodowi policyjni obrońcy praw i wolności człowieka?

W grudniu  2004 r. w polskiej Policji ustanowiono unikatowy na skalę międzynarodową projekt pod nazwą Sieć policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka. Pełnomocnicy ustanowieni zostali w Komendzie Głównej Policji, Komendzie Stołecznej Policji, komendach wojewódzkich Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji oraz szkołach Policji. W wielu z tych jednostek stworzono także zespoły ds. ochrony praw człowieka, w skład których wchodzą pełnomocnicy. Istotną rolę w tym systemie pełnią także nieetatowi liderzy ds. ochrony praw człowieka, ustanowieni w większości komend powiatowych/ miejskich/ rejonowych w całej Polsce. Wszystkie te osoby na co dzień urzeczywistniają wymiar Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz wielu innych dokumentów i aktów prawa krajowego i międzynarodowego, które regulują zagadnienia związane z prawami człowieka.

Policyjni pełnomocnicy ds. ochrony praw człowieka nie stanowią części pionu śledczego ścigającego zdarzających się czasem nieuczciwych policjantów. Nie są też częścią mechanizmów kontrolnych w Policji. Działania pełnomocników sprowadzają się przede wszystkim do prowadzenia działań szkoleniowych o charakterze profilaktycznym lub tzw. post- incydentalnym. Szkolenia dotyczą przede wszystkim oddziaływania na postawę policjantów i pracowników Policji w sferze etyki zawodowej, respektowania praw człowieka, w tym traktowania innych osób w sposób wolny od uprzedzeń i dyskryminacji. W indywidualnie zgłaszanych przypadkach działania mogą też mieć charakter pomocowo- interwencyjny

W 2015 r., podczas spotkania z okazji obchodów 10-lecia powołania policyjnej sieci pełnomocników ds. ochrony praw człowieka zrodziła się idea zapoczątkowania zwyczaju obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka w Policji. Niestety sytuacja epidemiczna wykluczyła z planów aktywności oparte na licznych spotkaniach, debatach, czy warsztatach oraz innych formach kontaktów ze społeczeństwem, w tym głównie z dziećmi i młodzieżą.   

Jednym z akcentów dzisiejszego dnia- 10 grudnia 2020 roku, jest finalizowanie prac nad dokumentem strategicznym pn. Plan działalności edukacyjno – informacyjnej w zakresie ochrony praw i wolności człowieka w Policji na lata  2021-2023. Jest to w tym wymiarze kluczowy dla Policji dokument, w którym zadania zaplanowane w oparciu horyzontalny proces analityczny, wyłoniły potrzebę realizacji tych aktywności, na których Policja skupi uwagę w najbliższych trzech latach. Plan skoncentrowany będzie zarówno na kwestiach związanych z dalszą profesjonalizacją relacji międzyludzkich w samej Policji, jak i też w relacjach ze społeczeństwem. Pełna odsłona Planu nastąpi w 2021 roku, po jego akceptacji przez Komendanta Głównego Policji.

/KGP/

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również