Wiadomości z Mysłowic

Mysłowice walczą ze smogiem

 • Dodano: 2020-01-29 08:00, aktualizacja: 2020-01-24 11:49

Smog jest to zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami podczas niekorzystnych warunków pogodowych oraz dużej ilości zanieczyszczeń z kominków gospodarstw domowych. Zanieczyszczenie powietrza, jakim jest smog, powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak pyły zawieszone PM2,5 oraz PM10, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, benzoalfapiren.

Główne źródła zanieczyszczeń w województwie śląskim:

 • 55 % gospodarstwo domowe (stare piece, opał złej jakości),
 • 20 % przemysł,
 • 13% transport drogowy,
 • 8% emisja niezorganizowana (hałdy i zwałowiska),
 • 4% rolnictwo.

Spalając opał w starych piecach niespełniających wymagań uchwały antysmogowej oraz korzystając z opału złej jakości – szkodzisz sobie i swoim bliskim.

Zanieczyszczenie powietrza wpływa na nasze zdrowie powodując szereg chorób cywilizacyjnych takich jak:

 • udar, ból głowy, obniżenie pamięci i koncentracji (mózg),
 • podrażnienie oczu, nosa i gardła, kaszel, katar, zapalenie zatok (twarz),
 • zawał, arytmia, choroba wieńcowa (serce),
 • nowotwór płuc, astma, zapalenia i infekcje dróg oddechowych (płuca),
 • miażdżyca, nadciśnienie (żyły),
 • alergie i podrażnienia (skóra),
 • zaburzenia płodności, niska waga urodzeniowa, wady rozwojowe (układ rozrodczy).

Jak zachować się podczas alarmu smogowego?

 • ogranicz przebywanie na zewnątrz,
 • zakładaj maskę antysmogową poza domem,
 • korzystaj z transportu publicznego,
 • nie wietrz mieszkania,
 • nie pal w kominku,
 • stosuj oczyszczacze powietrza.

Wszyscy mamy wpływ na poprawę jakości powietrza poprzez działania proekologiczne:

 • zmieniając źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne zgodne z uchwałą antysmogową obowiązującą na terenie województwa śląskiego,
 • paląc opałem dobrej jakości potwierdzonym odpowiednim certyfikatem jakości węgla,
 • świadome korzystanie z transportu drogowego: korzystanie z transportu publicznego tj. autobusy, tramwaje, pociągi, zmieniając swój środek transportu na rower, organizacja wspólnych przejazdów samochodem.
 • dawanie dobrego przykładu: dzielenie się z otoczeniem wiedzą o sposobach walki ze smogiem, promowanie inicjatyw ekologicznych.

Realizujemy „Program Ochrony Środowiska dla miasta Mysłowice na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025”

Dofinansowujemy zakup proekologicznych urządzeń grzewczych

Przyjęto regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewania proekologiczne w lokalach i budynkach mieszkaniowych na terenie Miasta Mysłowice (Uchwała Rady Miasta Mysłowice nr XL/604/17 z dnia 29 czerwca  2017 r.).  

Dotację  przyznaje się na zakup i montaż następujących urządzeń grzewczych:

 • niskoemisyjnych źródeł kotłów węglowych, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012., co potwierdzone będzie zaświadczeniem wydatnym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznaniu EA (European co-operation for Accreditation);
 • kotłów gazowych;
 • kotłów elektrycznych, pieców akumulacyjnych;
 • kotłów na olej opałowy;
 • urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii tj. pomp cieplnych, kotły na biomasę.

Warunkiem jest likwidacji niskosprawnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym tj. piece kaflowe, piece metalowe, kotły węglowe komorowe.

Dotacja celowa może być udzielona jednorazowo w wysokości do 50% poniesionych kosztów zakupu ekologicznych urządzeń grzewczych wraz z ich montażem, nie więcej jednak niż:

 • 3 000 zł brutto na budynek/lokal mieszkalny w przypadku zmiany na ogrzewanie węglowe na kocioł ekologiczny z atestem;
 • 4 000 zł brutto na budynek/lokal mieszkalny w przypadku zmiany na ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne;
 • 5 000 zł brutto na budynek/lokal mieszkalny w przypadku urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii tj. pomp cieplnych, kotły na biomasę.

W Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1, został uruchomiony punkt przyjmowania wniosków. Dodatkowych informacji można również uzyskać pod numerem tel. 575 001 996 oraz na stronie internetowej www.myslowice.pl, gdzie można pobrać wniosek wraz z regulaminem. Wnioski o udzielenie dotacji celowej w roku 2020 przyjmowane są do 31 marca.

Uruchomiliśmy punkt przyjmowania wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”

Prezydent Miasta Mysłowice podpisał porozumienie z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalające zasady wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze”.

Program dedykowany jest dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami nieruchomości, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Program przewiduje dofinansowania w formie dotacji oraz pożyczki m.in. na:

 • wymianę nieefektywnych energetycznie źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania określone w programie,
 • docieplenie przegród budynku,
 • zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej – tylko w formie pożyczki),
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.

Intensywność dofinansowania uzależniona jest od kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę tworzącą gospodarstwo domowe. Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji to 53 tys. zł, natomiast minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia to 7 tys. zł.

W ramach programu „Czyste powietrze” został uruchomiony w Urzędzie Miasta Mysłowice  przy ul. Powstańców 1 (pokój 308 B) został uruchomiony punkt przyjmowania wniosków, gdzie w każdą środę można uzyskać informacje o programie oraz wypełnić i złożyć wniosek – mieszkańcy Miasta Mysłowice są zobligowani do składania wniosków w naszym mieście. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem tel. 575 001 992 lub 533 735 347 oraz na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl Wnioski o udzielenie dotacji celowej przyjmowane są do 31.12.2027 r.

Mysłowice walczą ze smogiem

Komentarze (1)    dodaj »

 • wujek dobra rada

  fajnie że miasta coś robią pozytywnego ale to nie wystarczy trzeba też w domu oczy[...] powietrze żeby dobrze żyćja mam oczy[...]z powietrza stadler form i w domu powietrze super a już poza domem gorzej

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również