Wiadomości z Mysłowic

„Odpowiedzialny sprzedawca”

  • Dodano: 2015-07-21 17:15

Mysłowiccy stróże prawa włączyli się do V edycji ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”. Podczas służby obchodowej, dzielnicowi rozmawiali z pracownikami oraz właścicielami punktów dystrybucji wyrobów alkoholowych o potrzebie ograniczenia ich dostępności małoletnim.

Podczas wizyt w placówkach handlowych i lokalach gastronomicznych gdzie jest prowadzona sprzedaż alkoholu, uświadamiano sprzedających alkohol o zagrożeniach wynikających z dostępu niepełnoletniej młodzieży do alkoholu. Przypominano również o spoczywającej na nich odpowiedzialności oraz konsekwencjach prawnych wynikających ze sprzedaży alkoholu  niepełnoletnim. Wręczono ulotki informacyjne o trwającej kampanii oraz możliwości uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu, podnoszącym kwalifikacje sprzedawców w obszarze asertywnych zachowań dotyczących odmowy sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Podczas przeprowadzanych rozmów nawiązywano również do założeń kampanii "Nie reagujesz - akceptujesz!" promującej pożądane społecznie reakcje świadków na bezprawne zachowania, które i w przypadku sprzedaży alkoholu małoletnim zdecydowanie przyczyniłyby się do ograniczenia skali zjawiska.

Platforma szkoleniowa „Odpowiedzialny sprzedawca” - http://www.odpowiedzialnysprzedawca.pl/

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.