Wiadomości z Mysłowic

Odwołanie Dyrektor Szpitala nr 2

  • Dodano: 2013-10-18 10:30

Prezydent miasta Edward Lasok odwołał z dniem 18 października br. ze stanowiska dyrektora SP ZOZ Szpital nr 2 Ewę Ficę. Decyzja ta podyktowana jest szeregiem okoliczności, które powodują utratę zaufania niezbędnego do zajmowania stanowiska dyrektora takiego podmiotu.

Ponadto ośmiu lekarzy zatrudnionych w kierowanym przez Ewę Ficę Szpitalu nr 2 złożyło wypowiedzenia umów o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w tym kierownik Oddziału Okulistycznego. Bezpośrednimi powodami takiej decyzji wyższego personelu medcznego są między innymi: braki w opracowaniu standardów dokumentacji szpitalnej, niesprzyjająca atmosfera pracy (podnoszone są zarzuty dotyczące mobbingu i zastraszania), dezorganizowanie pracy oddziałów oraz narażanie Oddziału Okulistycznego na utratę akredytacji do przeprowadzania specjalizacji z zakresu okulistyki.


Powyższe argumenty i decyzje wyższego personelu medycznego stanowić mogły poważne zagrożenie w udzielaniu świadczeń medycznych przez Szpital nr 2. Prezydent zwrócił się również do Rady Społecznej Szpitala, która, większością głosów, wyraziła pozytywną opinię uznając odwołanie Ewy Ficy za zasadne.


Całość spraw związanych z zarządzaniem zakładem przekazana zostanie Mariuszowi Wołosz, zastępcy ds. administracyjno - finansowo – księgowych. Kolejno Rada Miasta podejmie uchwałę powołującą komisję ds. przeprowadzenia postępowania konkursowego.
 

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.