Wiadomości z Mysłowic

Powiatowy Urząd Pracy przekazuje informację dot. realizacji projektu PO WER (V)

  • Dodano: 2022-07-22 07:00, aktualizacja: 2022-07-21 21:28

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach informuje o zmianie terminów naboru wniosków o dofinansowanie do podejmowanej działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mysłowicach spełniające następujące kryterium - osoby młode do 29 roku życia  tj. przed dniem 30 urodzin.

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO. Projekt skierowany jest  w pierwszej kolejności do osób należących do kategorii NEET (nie pracują, nie kształcą się w trybie stacjonarnym, nie uczestniczyły w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni) będące jednocześnie długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne lub znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.

Maksymalna wysokość dofinansowania  - 24.000,00 zł.

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach w sekretariacie (pok.nr 1) w godzinach od 8:00 do 13:00 lub przesłać elektronicznie za pomocą platformy praca.gov.pl lub e-puap 
w dniach:

  • 04-05 sierpień 2022(konsultacje telefoniczne 18-19 lipiec 2022)
  • 05-06 wrzesień 2022(konsultacje telefoniczne 18-19 sierpień 2022)
  • lub do wyczerpania środków.

Regulamin w sprawie przyznawania osobie bezrobotnej, absolwentowi CIS lub KIS, opiekunowi lub osobie poszukującej pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej oraz aktualny wniosek są dostępne w zakładce Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej - https://myslowice.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarcze oraz u doradcy klienta.

Uwaga!

Istnieje możliwość skorzystania z konsultacji telefonicznej  po uprzednim ustaleniu godziny. Zapisy pod numerem telefonu: 32 223 16 09

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również