Wiadomości z Mysłowic

Problem krzywdzonego dziecka tematem konferencji

  • Dodano: 2013-11-06 13:45

Na VII już konferencji organizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z Urzędem Miasta Mysłowice powraca temat przemocy wobec najmłodszych. Podczas konferencji omówione zostaną między innymi sposoby rozpoznawania i zrozumienia krzywdzonego dziecka, formy wsparcia oraz zapobiegania tego rodzaju przemocy.

Konferencja odbędzie się w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach /ul. Stadionowa 7/ 15 listopada br. o godzinie 9:30. Ze względów organizacyjnych do 8 listopada br. należy potwierdzić swój udział: tel.: 32 222 24 21, 32 222 28 12.


Tak mówi o konferencji dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sylwia Komraus:

1. Czy w Mysłowicach istnieje system przeciwdziałania przemocy w rodzinie? Jeśli tak, na czym on polega?


W Mysłowicach istnieje lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego cele i zadania zostały określone w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2020. Działanie systemu oparte jest na ścisłym współdziałaniu służb i instytucji zajmujących się pomaganiem osobom i rodzinom uwikłanym w przemoc. Ponadto od roku 2011 funkcjonuje w mieście Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i zadaniem tego zespołu jest diagnozowanie, pomaganie i wspieranie ofiar przemocy, jak również praca z jej sprawcami.

2. Na co mogą liczyć w Mysłowicach rodziny, których dotknęła taka przemoc?

Każda rodzina, którą dotknęła przemoc może zgłosić się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy MOPS w Mysłowicach, gdzie udzielimy profesjonalnej pomocy oraz schronienia. Pomocą obejmujemy całą rodzinę, z którą pracują specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa i pracy socjalnej.

3. Dlaczego zdecydwano się zawężyć temat konferencji do krzywdzenia dzieci? Przecież temat jest o wiele szerszy?

Od 7 lat realizujemy cykl konferencji szkoleniowych, które mają na celu tworzenie lokalnej koalicji przeciwdziałającej zjawisku przemocy. Przeszkolono już ponad 1000 osób, podejmując zagadnienia przemocy wobec dorosłych, seniorów i osób niepełnosprawnych oraz dzieci. W tym roku powraca temat krzywdzenia dziecka w związku z bulwersującymi doniesieniami prasowymi. I nasze miasto nie jest wolne od przemocy wobec dzieci, dlatego też temat konferencji jest wciąż aktualny. Uczestnikami tegorocznej konferencji będą policjanci ogniwa patrolowo – interwencyjnego, pracownicy socjalni, lekarze pediatrzy, dyrektorzy i wychowawcy przedszkoli oraz księża dekanatu mysłowickiego. Im więcej ludzi ma świadomość zachodzących w rodzinie zjawisk przemocowych, tym łatwiej ujawnić krzywdzenie dziecka i zapobiegać.


Konferencja ma charakter otwarty i każdy kto odczuwa potrzebę wiedzy z zakresu profilaktyki przciwdziałania przemocy może w niej uczestniczyć.

 

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.