Wiadomości z Mysłowic

Przegrani Zwycięzcy

 • Dodano: 2013-03-12 15:30, aktualizacja: 2018-03-18 12:34

W dniu 5 marca 2013 w Centralnym Muzeum Pożarnictwa odbyła się konferencja naukowa zatytułowana: "Przegrani Zwycięzcy".

Bohaterami obrad byli powstańcy styczniowi z 1863 roku oraz żołnierze wyklęci z lat 1944-63”. Przesłanką do organizacji tego rodzaju uroczystości był chęć godnego upamiętnienia 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, jak również obchodzony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Tego dnia na uroczystość do Centralnego Muzeum Pożarnictwa przybyli:

 • Doradca Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – p. Henryk Wujec;
 • Wicewojewoda śląski – p. Piotr Spyra;
 • Prezydent Miasta Mysłowice – p. Edward Lasok;
 • Zastępca Prezydenta Miasta Mysłowice – p. Grzegorz Brzoska;
 • Łódzki Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Andrzej Witkowski;
 • Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – p. Adam Liwochowski;
 • Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. kombatantów – p. Andrzej Krzystyniak;
 • Dyrektor MOPS w Mysłowicach – p. Sylwia Komraus;
 • Komendant Miejski PSP w Mysłowicach – bryg. Krystyn Bebło;
 • Komendant Straży Miejskiej w Mysłowicach – Ginter Płaza
 • Asystentka Elżbiety Bieńkowskiej – minister rozwoju regionalnego i senatora RP – p. Aleksandra Samojluk;
 • Dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Mysłowic, Jaworzna i okolic wraz z wychowankami.

Uroczysta sesja rozpoczęła się o godz. 10:00 w sali audiowizualnej CMP, w której zaprezentowano ekspozycję na temat powstania styczniowego i żołnierzy wyklętych oraz wernisaż grafik Artura Grottgera. Zebranych gości przywitał Dyrektor placówki – st. bryg. mgr inż. Włodzimierz Bareła. Następnie głos zabrał Doradca Prezydenta RP – Henryk Wujec. Konferencję zainaugurowała projekcja filmu dokumentalnego, zatytułowanego "Czy warto było tak żyć?". Obraz ten, wyreżyserowany przez Alinę Czerniakowską, jest opowieścią o dziejach Stanisława Sojczyńskiego, ps. "Warszyc" – bohatera Armii Krajowej i Konspiracyjnego Wojska Polskiego, awansowanego pośmiertnie w 2009 r. na stopień generała brygady. Postać "Warszyca" może stanowić sztandarowy wzór żołnierza wyklętego, który złożył swe życie na ołtarzu ojczyzny, walcząc o niepodległą Polskę.

Po projekcji na zewnątrz muzeum odbyła się inscenizacja bitwy powstańczej z 1863 roku. Specjalistyczna grupa rekonstrukcyjna zaprezentowała uzbrojenie oddziałów powstańczych, a także wojsk rosyjskich z połowy XIX wieku, jak również sposób prowadzenia walk.

W dalszej części uroczystości miała miejsce właściwa sesja merytoryczna, w czasie której zaproszeni specjaliści i znawcy tematyki przybliżali licznie zgromadzonym gościom zagadnienia związane z powstaniem styczniowym i żołnierzami wyklętymi. Listę prelegentów otworzył prof. UŚ dr hab. Dariusz Nawrot z Uniwersytetu Śląskiego z referatem pt. "Wyzwolenie trójkąta granicznego w 1863 r.". Następnie prof. dr hab. Zygmunt Woźniczka wygłosił prelekcję na temat "Powstanie styczniowe i jego wpływ na dalsze walki o niepodległą Polskę". Kolejnym referentem był wice wojewoda śląski mgr Piotr Spyra, który omówił "Wybrane aspekty militarne powstania styczniowego". Ostatnim odczytem było wystąpienie mgr Roberta Ciupy z Instytutu Pamięci Narodowej, obrazujące "Represje wobec żołnierzy podziemia antykomunistycznego na Górnym Śląsku".

Podsumowując obrady dr Andrzej Krzystyniak z Urzędu Marszałkowskiego zwrócił uwagę na zasadność organizowania tego rodzaju konferencji, zarówno w kontekście ogólnokrajowym, jak i regionalnym, a Zastępca Prezydenta Miasta Mysłowice Grzegorz Brzoska złożył serdeczne podziękowania organizatorom.

Uroczystość, jaka odbyła się 5 marca w Centralnym Muzeum Pożarnictwa, była godnym upamiętnieniem powstańców styczniowych i żołnierzy wyklętych i swoistą formą hołdu złożoną Przegranym Zwycięzcom.


Źródło: Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.