Wiadomości z Mysłowic

Ruszył projekt pn. "Budowa Mysłowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennych"

  • Dodano: 2020-02-21 11:00

Mysłowicki Urząd wraz z początkiem 2020 r. uruchomił projekt pn. "Budowa Mysłowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennych jako narzędzia zwiększania zakresu i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną", który w znaczny sposób wzbogaci ofertę dostępnych dla swoich klientów e-usług.

Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki unijnemu dofinansowaniu jakie otrzymało miasto w ramach Programu Cyfrowe Śląskie.

Wysokość dofinansowania to ponad 5,7 mln zł.

W ramach projektu został stworzony portal do elektronicznej obsługi klientów, w którym po zalogowaniu się znajdą oni swoje zobowiązania, częściowo już wypełnione formularze lub inne istotne informacje. Ponadto, jeżeli zaistnieje obowiązek płatności czy złożenia odpowiednich dokumentów klienci zostaną poinformowani o tym sms-em. System przewiduje możliwość załatwienia całości sprawy drogą elektroniczną, łącznie z ewentualną płatnością.

W systemie on-line wdrożone zostały cztery usługi dla mieszkańców: podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych i te same podatki od osób fizycznych, podatek od środków transportowych oraz opłata za odbiór odpadów komunalnych. Wdrożenie platformy ma również na celu zintegrowanie zbiorów danych, które posiadają odrębne Wydziały Urzędu w jednym miejscu.

Podsumowując, realizacja projektu powinna mieć bardzo pozytywny wpływ na jakość świadczonych przez Urząd Miasta Mysłowice usług, tym bardziej w czasach, w których informatyka jest nieodzownym elementem funkcjonowania praktycznie wszystkich obszarów działalności urzędu. Działania są początkiem próby przekształcenia Mysłowic w miasto nowych technologii oraz zrównoważonego rozwoju poprzez zwiększenie dostępności i dojrzałości usług świadczonych drogą elektroniczną.

Pierwszy kwartał roku 2020 jest okresem precyzowania rozwiązań organizacyjnych, m. in. w zakresie przyjmowania wniosków dotyczących możliwości zakładania dedykowanych kont dla mieszkańców miasta oraz dodatkowego promowania wdrożonych e-usług.

Projekt o wartości ponad 7,7 mln zł realizowany jest w ramach działania 2.1 Wsparcie Rozwoju Usług Publicznych, oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.