Wiadomości z Mysłowic

Sesja Rady Miasta

  • Dodano: 2018-05-21 12:30

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 24 maja 2018 r. o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się zwyczajna sesja Rady Miasta.

Posiedzenie można śledzić na żywo na ITVM.pl

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Mysłowice: z dnia 22 marca 2018 roku ( projekt protokołu (265.65 KB)), z nadzwyczajnej sesji w dniu 19 kwietnia 2018 roku ( projekt protokołu (108.67 KB)) oraz z sesji z dnia 26 kwietnia 2018 roku. ( projekt protokołu (227.9 KB))

3. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ Szpitala Nr 2 w Mysłowicach.  druk (650.94 KB)

4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy samorządu Miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.  druk (9425.25 KB)

5. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:

  • zmiany uchwały Nr XXVII/440/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach  nr 2 (1020.87 KB),
  • ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Mysłowice  nr 3 (860.19 KB),
  • zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych na terenie Miasta Mysłowice  nr 4 (853.6 KB),
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położnej przy ulicy Obrzeżnej Północnej w Mysłowicach  nr 1 (1338.78 KB),
  • zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2018 rok  nr 5 (2374.59 KB),
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  nr 6 (4859.72 KB).

6. Informacja Prezydenta Miasta o pracy w okresie między sesjami Rady Miasta.

7. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta.

8. Sprawy bieżące Rady Miasta.

9. Zapytania, wnioski, oświadczenia Radnych.

10. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również