Wiadomości z Mysłowic

Szkolna wywiadówka z policjantem

  • Dodano: 2018-01-25 11:45

Policjant z mysłowickiej komendy spotkał się z rodzicami uczniów szkoły podstawowej nr 15 w Mysłowicach.

Podczas wizyty rozmawiano na temat cyberprzemocy oraz przestępczości internetowej. Celem spotkania było uświadomienie zagrożeń jakie czyhają na młodych ludzi w wirtualnej rzeczywistości.

Korzystanie z internetu i nowych technologii staje się dziś poważnym problemem społecznym. Grupą szczególnie narażoną na zagrożenia w sieci, są dzieci i młodzież, dla których Internet jest nieodłącznym elementem codziennej aktywności, życia społecznego, nauki i zabawy. Podczas spotkania z rodzicami uczniów podstawówki, omówiono szereg negatywnych zjawisk związanych z korzystaniem z internetu takich jak; nadużywanie internetu, cyberprzemoc, uwodzenie w sieci przez dorosłych sprawców, przestępstwa internetowe takie jak kradzieże danych, oszustwa itp.

Podczas spotkania, jego uczestnicy zostali także poinformowani o skutkach prawnych jakie grożą nieletnim sprawcom cyberprzemocy.

Omówiono także formy cyberprzemocy tj.:

- rejestrowanie niechcianych zdjęć lub filmów telefonem komórkowym,
- publikowanie ośmieszających zdjęć i filmów w Internecie,
- rozsyłanie ośmieszających materiałów przy użyciu telefonu,
- wysyłanie wulgarnych smsów,
- wyzywanie, straszenie i obrażanie w Sieci i przez telefon komórkowy,
- grożenie komuś w sieci i przez telefon komórkowy,
- włamania na blog lub konto pocztowe,
- podszywanie się w sieci za inną osoba i działanie na jej niekorzyść.

Aby nie zostać ofiarą cyberprzemocy pamiętaj:

- dbaj o prywatność swoich danych osobowych
- zapewniaj swoim profilom w sieci status prywatny
- chroń swoje hasła i loginy
- nie zamieszczaj w sieci swoich zdjęć i filmów
- nie wymieniaj się z kolegami telefonami komórkowymi.

Jeżeli jesteś ofiarą cyberprzemocy:

- nie odpowiadaj na zaczepki w sieci
- domagaj się skasowania filmów i zdjęć nagranych wbrew twojej woli
- natychmiast szukaj pomocy u zaufanej osoby dorosłej- nauczyciela, rodziców
- zachowaj dowody przemocy
- interweniuj u dostawców usług internetowych

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.