Wiadomości z Mysłowic

Trudne dyskusje radnych podczas majowych obrad

  • Dodano: 2015-06-01 10:45, aktualizacja: 2018-11-06 10:53
Majowe posiedzenie Rady Miasta Mysłowice rozpoczęło się od zmian w porządku obrad oraz zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych mysłowickich instytucji kultury. Samorządowcy zatwierdzili rozliczenia finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej, Mysłowickiego Ośrodka Kultury oraz Muzeum Miasta Mysłowice.
 
Zagospodarowanie przestrzenne odłożone w czasie!
W trakcie dyskusji nad ustaleniem porządku obrad, na wniosek radnego Wojciecha Chmiela, radni wycofali dokument pod nazwą "Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym". Dzień wcześniej, podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, odbyła się burzliwa dyskusja na temat wnoszonych uwag przez mieszkańców południowych dzielnic miasta. Ponadto komisja ds. rewitalizacji i rozwoju nie miała możliwości zapoznania się z dokumentem. Pokłosiem tego był dzisiejszy wniosek radnego Chmiela i oddalenie w czasie procedowanie nad dokumentem.
 
Uchwały radnych, sprawozdania i regulaminy
Radni ustalili tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i  niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (druk nr 4), przyjęli "Mysłowicki program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mieszkańców Mysłowic" (druk nr 19), ustanowili zasady i tryb przyznawania stypendiów w ramach "mysłowickiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mieszkańców Mysłowic" (druk nr 20), ustanowili, ustanowili nowe stawki opłat za pobyt dziecka w Żłobku miejskim (druk nr 5), podzielili środki PFRON (druk nr 17), zatwierdzili sprawozdanie finansowe SP ZOZ Szpital nr 2 (druk nr 18).
 
Trudne pytania radnego Tomasza Palki
Przy uchwale zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Szpitala nr 2, pan radny Tomasz Palka zapytał o możliwości finansowe placówki związane z propozycja podwyżek dla zatrudnionych tam pielęgniarek. Dyrektor Mariusz Wołosz poinformował o negocjacjach z załogą szpitala i konsultacjami ze związkami zawodowymi. Mówił również o innych grupach zawodowych, które roszczą sobie prawo do podwyżek.
 
Radny Tomasz Palka podczas kwietniowych obrad Rady Miasta został "usunięty" z Rady Społecznej Szpitala numer 2.
Radni tworzący koalicję wspierającą prezydenta do dziś pamiętają, że pan radny Palka złożył wniosek o zmniejszenie pensji prezydenta Edwarda Lasoka, w zadłużonym po uszy mieście. Ja za poparcie tego wniosku, po 13 latach pracy społecznej w Powiatowej Radzie Zatrudnienia, nie zostałem powołany na kolejna kadencję, pomimo, że prezydent Edward Lasok w prywatnej rozmowie zapewnił mnie o tym. To również miało być pewnego rodzaju ostrzeżenie, zachowującego się w sposób coraz mniej elegancki prezydenta i jego ludzi - skomentował Dariusz Wójtowicz.
 
Nowa Rada Dzielnicy - Ławki i terminy wyborów
Dzisiaj radni miejscy powołali nową jednostkę pomocniczą, czyli Radę Dzielnicy Ławki (druk nr 12). Ustalili również nowe terminy wyborów Rady Dzielnicy Krasowy - 18 czerwiec, godzina 18:00, spotkanie odbędzie się w szkole podstawowej numer 17 przy ulicy PCK, Rady Dzielnicy Wesoła - 17 czerwiec, godzina 18:00, miejsce spotkania to Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych numer 2 przy ulicy Pocztowej.
 
Grunty przy Partyzantów
Wielkie emocje wywołał projekt uchwały druk numer 11, mówiący o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Partyzantów. Radny Tomasz Palka zwrócił uwagę, że sprzedaż kolejnej miejskiej działki to nie jest dobry pomysł, w chwili gdy staramy się o strefę ekonomiczną. - Niebawem stanie się tak, że uda nam się stworzyć strefę ekonomiczną, ale bez gruntów inwestycyjnych i będzie to groteskowe wydarzenie medialne - mówił Tomasz Palka.
Dariusz Wójtowicz wniósł, aby każda sprzedaż gminnych nieruchomości była poprzedzona pełną analizą ekonomiczną oraz informacją o przeznaczeniu pieniędzy z pozyskanych środków. Za sprzedażą nieruchomości w dyskusji opowiedzieli się Dorota Konieczny- Simela, Damian Sojka i Jacek Klimas. Ostra wymiana poglądów na ten temat trwała dobre pół godziny. Efektem dyskusji było stanowisko radnych, którzy w znakomitej większości wyrazili zgodę na sprzedaż nieruchomości.
 
Pożegnanie pana Bogdana Adamczewskiego
Za kilka dni na zasłużoną emeryturę odchodzi wieloletni pracownik Urzędu Miasta Mysłowice pan Bogdan Adamczewski. Niegdyś pracownik kontroli wewnętrznej, a obecnie Kancelarii Rady Miasta Mysłowice jest cenioną osobą, znakomitym fachowcem i wspaniałym kolegą - tak o nim najczęściej mówią mysłowiccy samorządowcy. Pan Bogdan Adamczewski był bardzo wzruszony, wzruszenie również można było dostrzec na twarzach radnych i samorządowców.
 
Sprawa bezdomnych zwierząt
Liczne sygnały ze strony mieszkańców, którym nie jest obojętny los zwierząt w mysłowickim schronisku, były przyczyną wysunięcia przez radną Joannę Frysztacką pytań dotyczących wsparcia funkcjonowania placówki przez miasto.
W konsekwencji dowiedzieliśmy się, że:
  • w ramach rozwijania programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami Wydział panuje wysunąć propozycję do budżetu na rok 2016 polegającą na zaopatrzeniu strażników miejskich w czytniki chipów, co usprawniłoby proces wyłapywania błąkających się psów.
  • Prezydent Bernard Pastuszka jest otwarty na podjęcie rozmów na temat przejęcia schroniska przez miasto. Trzeba zaznaczyć jednak, że takie rozwiązanie to dodatkowy punkt w corocznym budżecie miasta, więc dla mnie osobiście istotna jest tutaj dokładna analiza uwzględniająca stan miasta i stanowisko mieszkańców w kontekście ewentualnych obciążeń.
  • w kontekście współpracy z firmą, z którą miasto ma zawartą umowę na wyłapywanie psów: zasadniczo Wydział nie ma zastrzeżeń do współpracy. W momencie pojawiania się sygnałów o zaniedbaniach, były one natychmiast przekazywane i więcej się nie pojawiały. Więc w przypadku zarejestrowania takowych najlepiej sprawę od razu zgłaszać.
 
Sprawa donosu na działalność MZGK
Do radnych miejskich wpłynął anonimowy list, w którym informator podpisujący się jako pracownik Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej, opisał patologiczną działalność kierownictwa i rzekome wyprowadzanie środków finansowych z gminnej firmy. Opisane są również wątki "dziwnego" zatrudniania działaczy powiązanych z obecną władzą oraz przymykaniem oczu przez radnych na opisane patologiczne zjawiska. Radni klubu PiS złożyli na ręce prezydenta oficjalne pismo, że nie mają nic wspólnego z procederem opisywanym przez anonimowego autora listu i zażądali od władz miasta wyjaśnień na piśmie. Przypomnieć należy, że radni pracujący w komisji rewizyjnej od kilku miesięcy prowadzą kontrolę w MZGK. Wnioski nie zostały do dzisiaj zaprezentowane. Radny Tomasz Palka zapytał o przyczyny odwołania z funkcji prezesa MPWiK pana Jana Siczka i koszty jakie poniosło przedsiębiorstwo z tytułu odprawy. Odpowiedź była lakoniczna - zakończył misję i otrzymał odprawę w wysokości trzech pensji. Gdy zapytano o konkretną kwotę, prezydent Edward Lasok zamilkł jak grób. Podczas posiedzenia radni nie doczekali się również odpowiedzi na wniosek złożony przez radnego Dariusza Wójtowicza i Komisję samorządności i Przestrzegania Prawa, który dotyczył (nie)bezpieczeństwa mieszkańców wielokrotnie podpalanego w ostatnich tygodniach budynku przy ulicy Oświęcimska 9 i bezczynności administracji.
 
Sesja zakończyła się o godzinie 17:20


Źródło: Mysłowice.net

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.