Mysłowice - portal miejski m-ce.pl

Wiadomości z Mysłowic

Warsztaty ekologiczne Gimnazjum nr 3 w Olszynie

  • Dodano: 2015-10-08 10:30, aktualizacja: 2017-11-29 13:13
17 września klasy 3D i 3E wyjechały na dwudniowe warsztaty ekologiczne  do niewielkiej miejscowości Olsztyn położonej w okolicach Częstochowy.
 
 
Jest to bardzo ciekawy z biologicznego punktu widzenia bogaty w skamieliny żyjących tu przed milionami lat organizmów teren. Można tu także natknąć się na rzadkie gatunki ptaków, nietoperzy i wielu innych zwierząt. Już pierwszego dnia, tuż po zakwaterowaniu wyruszyliśmy w teren. Udaliśmy się prosto na Górę Towarną Małą – punkt widokowy. Przewodnik omówił widok z góry (Olsztyn, Sokole Góry, hałdy w okolicach Częstochowy, Jasna Góra, Zielona Góra)  oraz na przykładzie występujących tam skał przedstawił powierzchniowe formy rzeźby krasowej, takie jak: ospa krasowa, żłobek i żebro krasowe oraz polja i ostańce. 
 
 
Dzięki niemu poznaliśmy wiele pojęć związanych z otoczeniem – minerał, kras, amonit, skamieniałości, murawy kserotermiczne, sukcesja ekologiczna, lej krasowy, uwał, jezioro krasowe, jaskinia, nacieki. Poznaliśmy także różnicę pomiędzy różnego rodzaju skałami wapiennymi, ponadto próbowaliśmy odpowiedzieć na wiele pytań, np. Dlaczego woda jest w stanie rozpuszczać skały wapienne?
 
 
Zwiedzaliśmy również jaskinie, w których podziwialiśmy wiele przykładów form krasowych. Jedną z nich była Jaskinia Niedźwiedzia. Przed wejściem do niej przewodnik szczegółowo omówił proces powstawania jaskiń i nacieków jaskiniowych. Potem zapoznał nas z  fauną terenu Jury z okresu plejstocenu wykorzystując do tego fragmenty kości zwierząt prehistorycznych znalezionych w jaskini. Oglądaliśmy  tablicę z rysunkami tychże zwierząt. Przewodnik scharakteryzował aktualną florę (glony) i faunę jaskiniową (szczerbówka ksieni, komary) ze szczególnym uwzględnieniem nietoperzy. Przy wyjściu  z jaskini pokazał nam stanowisko jadowitego pająka - sieciarza jaskiniowego. 
 
 
Po obiedzie wyruszyliśmy ścieżką geologiczną do Kamieniołomu Kielniki,  gdzie posługiwaliśmy się sprzętem geologicznym, takim jak młotki i dłuta. Dowiedzieliśmy się, jak wyglądała flora i fauna dawnego morza jurajskiego, jak powstały skamieniałości jurajskie oraz minerały, których później poszukiwaliśmy. Przy wejściu do jaskini Magazyn przewodnik rozdał nam latarki i wyjaśnił,  skąd wzięła się jej nazwa  (w czasach, gdy w kamieniołomie eksploatowano wapienie, grota służyła jako magazyn materiałów wybuchowych), opowiadał również o działalności szpatowców (górników) w tym miejscu.
 
 
Późnym wieczorem wybraliśmy się na wspólną wycieczkę do  ruin zamku. Nocą wyglądał naprawdę pięknie. Wróciliśmy z wycieczki bardzo zadowoleni  z plecakami pełnymi skarbów: jurajskie skamieliny,  kawałki kalcytu oraz wiedza, którą na pewno wykorzystamy podczas lekcji biologii, geografii i chemii. Autor: Basia Bojarska kl.3d

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.