Wiadomości z Mysłowic

Weź udział w wyborach do Mysłowickiej Rady Seniorów

  • Dodano: 2015-04-16 09:00
Wierny czytelnik Myslowice.Net, Mieczysław Skowron wystosował bardzo słuszny i ciekawy apel do mieszkańców naszego miasta o zaangażowanie i udział w wyborach do Rady Seniorów. Korzystając z poczytności portalu i możliwości dotarcia do szerokiej grupy odbiorców poprosił o publikację, a do prośby tej z przyjemnością się przychylamy!
 
Mysłowice; 13 kwietnia 2015 r.
 
Szanowni Mieszkańcy Mysłowic!
 
Wiek senioralny jest naturalną i wartościową częścią ludzkiej egzystencji, tak jak dzieciństwo, młodość i lata  średnie. Musimy mieć tego świadomość, że wszystko jednak z czasem przemija. Konieczne jest zatem aktywne i zobiektywizowane przeciwdziałanie przemijaniu i wykluczaniu najstarszego pokolenia z uczestnictwa w życiu społecznym oraz tworzenie warunków, które zapewnią seniorom w miarę godną jakość życia.
 
Z doświadczenia i mądrości osób starszych korzystano już w starożytności. Obecnie tzw. kraje zachodnie wracają do tradycji doceniania konsultacyjnej roli seniorów. Przykładowo w Niemczech w każdym samorządzie lokalnym działają rady seniorów.
 
Główną działalnością rady seniorów winno być określenie priorytetów potrzeb i problemów osób starszych oraz przedstawienie propozycji i wniosków dotyczących działań na rzecz seniorów, żeby aktywne środowisko osób starszych posiadające ogromny potencjał stało się spoiwem jednoczącym pokolenia w duchu solidarności międzypokoleniowej według zasady: jeden z drugim, jeden dla drugiego, a nie jeden przeciw drugiemu.
 
Najważniejsze zadania rad seniorów na gruncie polskim to: integracja oraz wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych w różnych sytuacjach, a także współpraca z władzami miasta przy rozstrzyganiu istotnych, ważnych spraw dla seniorów i nie tylko. To w rezultacie budowa społeczeństwa obywatelskiego.
 
Rada Seniorów, która powstanie w Mysłowicach, zgodnie z ustawą będzie miała  charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Członkowie Rady pełnić będą swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet lub wynagrodzenia.
 
Wspomniana Rada będzie miała rzeczywisty wpływ na sprawy środowiska osób starszych tylko wtedy, gdy organy samorządowe będą uwzględniać jej racjonalne wnioski. Jaka będzie ta przyszła Rada, czas pokaże. Wszystko bowiem tak jak wszędzie zależy od ludzi, którzy zostaną do niej wybrani w dniu 20 kwietnia 2014 roku w demokratycznych wyborach. Jeśli to będą ludzie z doświadczeniem w pracy na rzecz seniorów, z inicjatywą społeczną i zaangażowani, to wymierne korzyści  z tego będą nie tylko dla samych seniorów, ale dla całej społeczności lokalnej naszego miasta.
 
Szanowni Państwo!
Uprzejmie proszę o udział w wyborach do Mysłowickiej Rady Seniorów, które odbędą się  20 kwietnia 2015 r. w godz. 10.00 – 18.00 w Urzędzie Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1, pok. 204.
                                                                                        Z  poważaniem,
 
                                                                                   Mieczysław Skowron
                                                                                       Prezes Koła Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Policyjnych w Mysłowicach

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.