Wiadomości z Mysłowic

Wniosek na dofinansowanie projektu budowy Bike&Ride złożony

  • Dodano: 2018-08-17 14:15

Urząd Miasta Mysłowice złożył wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych realizacji projektu Bike&Ride, w ramach którego powstanie parking wraz z trasami rowerowymi obejmującymi dzielnice Piasek – Stare Miasto – Promenada – Brzęczkowice – Rymera – Chopina – Bończyka. Koszt projektu to ponad 20 mln zł z czego blisko 17 mln zł to kwota dofinansowania.

Koniecznym jest zaznaczyć, że wcześniej planowany termin zakończenia prac (listopad 2017) musiał zostać zmieniony ze względu na dwa ważne elementy – zweryfikowanie planów pod kątem procentowego udziału kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz zachowanie spójności z projektami realizowanymi na terenach sąsiednich (Park Zamkowy, Promenada).

Praca nad projektem budowy dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do parkingu była bardzo złożona, ponieważ dotyczy on bardzo dużego i zróżnicowanego obszaru Mysłowic. Ponadto specyfika zabudowy i infrastruktury drogowej miasta nie ułatwiała prac projektowych.

Zakres inwestycji obejmuje budowę parkingu głównego "Bike&Ride" wraz z budową dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu. Łącznie w ramach projektu zostanie utworzonych 7498 mb ciągów pieszo-rowerowych. Zostanie utworzony parking główny "Bike&Ride" w rejonie przejścia podziemnego pomiędzy ul. Oświęcimską, a ul. Powstańców oraz 2 parkingi dla rowerów; zlokalizowane w obrębie ul. Armii Krajowej i ul. Słupeckiej. Łącznie powstanie 39 miejsc postojowych dla rowerów w ramach "Bike&Ride" oraz 15 miejsc postojowych dla rowerów w obrębie istniejącego miasteczka rowerowego.

Ważnym aspektem jest konieczność zachowania integralności planów w ramach obu projektów – Bike&Ride oraz Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach (etap I Park Zamkowy oraz etap II Promenada), gdyż łączą się one w jedną całość, tworząc spójną infrastrukturę rekreacyjną.


Źródło: UM Mysłowice

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.