Wiadomości z Mysłowic

Woj. śląskie kieruje na ochronę zdrowia w epidemii ponad 200 mln zł

  • Dodano: 2020-06-18 07:00, aktualizacja: 2020-06-18 07:07

Ponad 200 mln zł kieruje na ochronę zdrowia w związku z epidemią samorząd woj. śląskiego – wynika z danych z wtorkowej konferencji prasowej władz regionu. Kluczowa część z tych środków to fundusze unijne, pozostałe pochodzą z budżetów państwa i województwa.

We wtorek zarząd woj. śląskiego podsumował dotychczasowe wsparcie udzielane przezeń w różnych obszarach w związku z epidemią koronawirusa. To działania dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa mieszkańców, gospodarki oraz branży turystycznej.

Jak wynika z informacji przedstawionej przez marszałka regionu Jakuba Chełstowskiego, w ramach środków budżetu województwa przekazano m.in. dotacje na zakupy sprzętu oraz modernizację pomieszczeń i instalacji dla placówek prowadzonych przez samorząd wojewódzki – łącznie 13,74 mln zł. Woj. śląskie przekazało też ze swego budżetu blisko 360 tys. zł na zakup środków ochrony osobistej na potrzeby podmiotów leczniczych.

Wsparcie na infrastrukturę i środki ochrony dla służby zdrowia, pochodzące z przesuniętych z innych zadań środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20, skierowano do 32 jednostek. 30 z nich to podmioty lecznicze (z czego 22 to szpitale, 5 – pogotowia ratunkowe i 3 – laboratoria), a pozostałe to Fundusz Górnośląski (prowadzący zakupy środków ochrony osobistej dla placówek leczniczych) i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

W ramach tego wsparcia 117,4 mln zł ma trafić na działania związane z infrastrukturą służby zdrowia (w tym 105,1 mln zł z UE i 12,4 mln zł z budżetu państwa; plus 6,2 mln zł wkładu własnego). Do 15 czerwca oceniono wnioski 28 podmiotów na 106,8 mln zł dotacji z RPO. Blisko 78 mln zł z RPO skierowano też na zakupy środków ochrony (w tym 66,3 mln zł z UE i 11,7 mln zł z budżetu państwa).

- Na 32 podmioty, które objęliśmy tym finansowaniem, raptem 10 czy 11, to są podmioty, które nadzoruje urząd marszałkowski – więc podchodziliśmy do tego procesu bardzo uczciwie, jeśli chodzi o potencjał organizacyjny i sytuacyjny, kto jest w stanie te środki szybko przerobić - wyjaśniał we wtorek marszałek.

Niezależnie urząd marszałkowski własnymi środkami zasila program wsparcia dla szpitali powiatowych – jednostkowo do 800 tys. zł - których nie objęły dotacje na walkę z koronawirusem ze środków europejskich. Dotąd nie informowano nt. puli tego programu.

Osobną kategorię pomocy stanowi "Śląski pakiet dla mieszkańca” - z łączną deklarowaną pulą 111,1 mln zł. To zakupy środków ochrony osobistej dla 26 szpitali, kosztem 65 mln zł (w tym 55 mln zł z przesunięć w RPO), a także wsparcie ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (13,1 mln zł) oraz wsparcie podmiotów ekonomii społecznej (3,8 mln zł). W ten "pakiet” włączono też finansowany w programie operacyjnym POWER, warty 29 mln zł projekt wsparcia kadr domów opieki społecznej w regionie (dodatkowe etaty i płace).

W ramach szacowanego na ok. 1 mld zł "Śląskiego pakietu dla gospodarki” m.in., jak wymieniał we wtorek Chełstowski, ok. 298 mln zł skierowano na pożyczki obrotowe i płynnościowe wraz z innymi uproszczeniami w zakresie wsparcia zwrotnego, a 323 mln zł – poprzez Wojewódzki Urząd Pracy – na wsparcie pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy.

- Nie mieliśmy problemu, jak w Warszawie, aby te wnioski rozpatrywać, przesyłać środki na konta. Chyba jeden czy dwa wnioski zostały odrzucone z przyczyn formalnych, a tak 99,9 proc. wniosków było rozpatrzonych i ta pomoc była udzielana - deklarował marszałek.

W "Śląskim pakiecie dla gospodarki” 310 mln zł przewidziano też na wsparcie bezzwrotne koordynowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Dotąd np. w trzech z czterech tur naboru konkursu dot. innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach wpłynęło 800 wniosków o dotacje na łącznie 543 mln zł.

- To są realne pieniądze, które chcemy przekazać do biznesu - mówił Chełstowski.

Ponadto w "Śląskim pakiecie dla gospodarki” 57 mln zł skierowano na działania związane z internacjonalizacją biznesu, koordynowane przez Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej, a 20 mln zł - na wejścia kapitałowe w perspektywiczne spółki (zarejestrowano tu 93 projekty, zakwalifikowano dotąd 4).

Z puli "Śląskiego pakietu dla turystyki" o wartości 3,5 mln zł, łączne "zaangażowanie” wynosi obecnie blisko 2,6 mln zł.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również