Wiadomości z Mysłowic

Wspomóżmy 1% Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

  • Dodano: 2021-01-18 07:00, aktualizacja: 2021-01-17 17:41

Celem działania Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach jest wspieranie wdów i dzieci, osieroconych przez policjantów poległych na służbie.

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach została powołana w 1997 roku przez Komendanta Głównego Policji

Celem statutowym działalności Fundacji jest pomoc wdowom i dzieciom, osieroconym przez policjantów poległych na służbie. Realizacja tych celów następuje w wyniku następujących działań:

  • zapomogi materialne i finansowe wdowom i sierotom po poległych Funkcjonariuszach Policji, pozostających w trudnych warunkach materialnych i życiowych,
  • stypendia i pomoc materialną związaną z kształceniem i nauką sierot znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
  • organizowanie oraz dofinansowanie pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach,
  • dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i sierot.

Misje i cele realizowane są dzięki społecznemu zaangażowaniu wielu osób

Członkowie Rady i Zarządu Fundacji swoją działalność i pracę na rzecz Fundacji wykonują bez pobierania wynagrodzenia, przy dużym wsparciu i zaangażowaniu Policjantów i Pracowników Policji w kraju.

Zarząd Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich o udzielenie pomocy i zadeklarowanie w swoich zeznaniach podatkowych 1% podatku na cele statutowe Fundacji.

Wspomóżmy 1% Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.