Mysłowice - portal miejski m-ce.pl

Wiadomości z Mysłowic

Wymień piec na ekologiczny i odbierz część poniesionych kosztów

  • Dodano: 2017-03-08 07:45, aktualizacja: 2017-11-29 13:00

Wciąż trwa nabór wniosków o dotację na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne. O dofinansowanie mogą starać się osoby fizyczne, które zamieszkują na stałe na terenie miasta Mysłowice, a wymiana systemu ogrzewania ma miejsce w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Mysłowic. Termin składania wniosków to 30 września br.

Aby możliwe było uzyskanie zwrotu za zakup ogrzewania proekologicznego należy złożyć wniosek wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami oraz podpisać umowę. Dokument ten określi kwotę dofinansowania oraz termin wykonania inwestycji i dopiero wówczas będzie można przystąpić do zakupu urządzenia grzewczego.

Dotacja będzie udzielona jednorazowo w wysokości do 50 proc. poniesionych kosztów zakupu ekologicznego sprzętu grzewczego wraz z jego montażem, jednak nie będzie to więcej niż 3 tys. zł w przypadku zamiany ogrzewania węglowego na kocioł ekologiczny z atestem, 4 tys. zł, kiedy stare ogrzewanie wymienimy na ogrzewanie gazowe, olejowe lub elektryczne i 5 tys. zł w przypadku urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, np. pompy cieplne czy kotły na biomasę.

Wnioski o dotację rozpatrywane są zgodnie z kolejnością ich złożenia do momentu wyczerpania środków zabezpieczonych w budżecie miasta na ten cel.

Do wniosku dołącz następujące dokumenty:

  • kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku/lokalu mieszkalnego, w którym będzie realizowana zmiana systemu ogrzewania oraz w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości - zgodę właściciela (zał. nr 2)/ współwłaścicieli (zał. nr 3) na dokonanie zmiany systemu grzewczego,
  • oświadczenie o likwidacji paleniska węglowego/kotła c.o. (zał. nr 4),
  • kserokopię warunków technicznych na dostawę gazu lub energii elektrycznej (w przypadku ogrzewania gazowego/elektrycznego),
  • zgodę na przeprowadzenie przez Komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Mysłowice oględzin przedmiotowej instalacji w lokalu/budynku potwierdzających wykonanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne (zał. nr 5),
  • zgodę na przeprowadzenie przez osobę upoważnioną przez Prezydenta Miasta Mysłowice oględzin utrzymania przedmiotowej instalacji przez okres 5 lat od daty rozliczenia inwestycji (zał. nr 6).

Zarówno wniosek jak i wszystkie oświadczenia i zgody stanowią załączniki do niniejszego artykułu.

W terminie do 14 dni od zakończenia inwestycji należy przedłożyć:

  • umowę z Zakładem Gazownictwa/lub umowę z Rejonem Energetycznym (w przypadku ogrzewania gazowego/elektrycznego),
  • opinię kominiarską (z wyłączeniem pomp ciepła i ogrzewania elektrycznego),
  • świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” wydane przez instytucje posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (dla kotłów węglowych ekologicznych).

Jeśli masz pytania skontaktuj się z Urzędem Miasta:

Pl. Wolności 1, pokój 4
tel. 32 31 71 100 wew. 407
mail. srodowisko@um.myslowice.pl

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.