Wiadomości z Mysłowic

Wystartował program "Dobry start"

  • Dodano: 2018-07-02 10:15, aktualizacja: 2018-07-02 12:10

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku, niezależnie od dochodu, na dzieci rozpoczynające rok szkolny do ukończenia 20. roku życia oraz dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole do 24. roku życia.

Program przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i szkole ponadgimnazjalnej, szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu czy „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej -  rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie dla mieszkańców Mysłowic będą przyjmowane i realizowane w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach przy ul. Powstańców 9.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek będzie można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, świadczenia zostaną wypłacone nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, tj. wrzesień-listopad, wypłata świadczenia nastąpi maksymalnie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wystartował program "Dobry start"

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.