Wiadomości z Mysłowic

Złóż wniosek o stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019

  • Dodano: 2018-09-06 11:45

W Urzędzie Miasta Mysłowice (Biuro Podawcze), w terminie do 15 września br., można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019. O stypendia mogą się starać rodziny zamieszkujące w Mysłowicach, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 514 zł netto. Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami.

Informacje dla wnioskodawców:

1. Wnioskodawca wypełnia jeden wniosek na wszystkie niepełnoletnie uczące się dzieci.

2. Pełnoletni uczeń składa wniosek sam na siebie.

3. Wnioskodawca składa jedno oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej:

w części 1 oświadczenia wnioskodawca wpisuje swoje dane osobowe;

w części 2 wnioskodawca:

- wpisuje wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe (również ucznia dla którego wnioskuje się o stypendium);

- sumuje świadczenia rodzinne na wszystkie dzieci (poza kwotą przyznaną z tyt. rozpoczęcia przez dziecko roku szkolnego, kwotą za urodzenie dziecka oraz kwotą z programu 500 +).

Łączny dochód gospodarstwa domowego rozumie się sumę dochodów uzyskanych przez wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku, a średni dochód obliczamy w następujący sposób: dzielimy łączny dochód przez ilość członków rodziny.

4. Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

w przypadku gdy w rodzinie występuje osoba pracująca, przedkłada ona zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków;

w przypadku gdy w rodzinie występuje osoba niepracująca przedkłada ona zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy;

jeżeli źródłem dochodu jest renta bądź emerytura należy dostarczyć stosowny odcinek renty bądź emerytury, ewentualnie zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

jeżeli rodzina korzysta z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy dostarczyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej;

jeżeli przyznany jest rodzinie dodatek mieszkaniowy lub dodatek energetyczny należy dostarczyć kserokopię decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego lub energetycznego;

  • jeżeli przyznane są świadczenia rodzinne należy przedłożyć zaświadczenie z referatu świadczeń rodzinnych;
  • jeżeli osoba wnioskująca jest rozwiedziona bądź otrzymuje alimenty przedkłada stosowną kserokopię wyroku sądowego.
  • zaświadczenie ze szkoły dziecka.

Wszystkie wyżej wymienione zaświadczenia przedkłada się z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku.

Refundacja poniesionych wydatków nastąpi po ich udokumentowaniu. Dokument musi być imiennie wystawiony na wnioskodawcę.

Przykłady wydatków: podręczniki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne, tornister, plecak szkolny, obuwie sportowe i strój na W-F, przybory do nauki zawodu, piórnik, artykuły szkolne (np. bloki, kredki, pędzle, klej, flamastry, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, nożyczki, kalkulatory, brystol, papier kancelaryjny, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina), tusze do drukarek, pokrycie kosztów abonamentu internetowego (od września do czerwca), multimedialne programy edukacyjne, oprogramowanie do komputera, części do komputera, biurko, krzesło do biurka, strój galowy wymagany przez szkołę, sprzęt muzyczny, basen (strój kąpielowy, klapki – uczniowie trenujący), opłaty za uczestnictwo w zajęciach w celu podniesienia sprawności fizycznej, kursy dokształcające w zakresie programu nauczania oraz kursy językowe, wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych, okulary/soczewki, w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych – dojazd do szkoły poza miejscem zamieszkania, a w szczególności zakwaterowania w bursie, internacie, żywienie w bursie, internacie, stołówce szkolnej, transportu środkami komunikacji zbiorowej.

Istotne jest by np. plecak, buty itp. miały adnotację „szkolne”. Jeżeli zakupiony towar nie ma tej informacji w nazwie umieszczonej na fakturze, a sprzedawca nie chce potwierdzić tego faktu na odwrocie rachunku, zakup może potwierdzić szkoła, do której uczęszcza uczeń. Wydatki dokonane w okresie wakacji będą zaliczane do stypendium szkolnego, które zostanie przyznane w roku szkolnym 2018/2019.

Wniosek

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.