Wiadomości z Mysłowic

Doradztwo strategiczne w nowoczesnej firmie

  • Dodano: 2016-05-16 15:45

Nowoczesne firmy wymagają dziś nowatorskiego podejścia do zarządzania. Dzięki znajomości kwestii takich jak doradztwo strategiczne, czy odpowiedzialność społeczna (CSR) możliwe jest dziś osiągnięcie sukcesu oraz szacunku nie tylko na skalę lokalną, ale i krajową. Czym w praktyce jest doradztwo strategiczne i w jaki sposób stymuluje do działań firmę, czy organizację przybliży niniejszy artykuł.

Prosta definicja

Choć temat jest niezwykle szeroki i skomplikowany, w najprostszy sposób przybliżymy pojęcie doradztwa strategicznego. Można ująć je jako unikalne dla organizacji, urzędu, firmy, czy innego podmiotu działania, które wyznaczają pewien proces wspierania kierunków zarządzania daną jednostką organizacyjną.

Doradztwo strategiczne w swym szerokim rozumieniu zapewnić ma sukces w wielu wymiarach, poczynając od finansowego, poprzez rynkowy, na środowiskowym i społecznym kończąc.

Praktyka czyni mistrza

Wsparcie strategiczne jest dużą ulgą i ułatwieniem dla kadry menadżerskiej. Pomocne jest zwłaszcza w praktycznym wdrażaniu założeń firmy i rozmaitych strategii ukierunkowanych na przyszłościowe osiągnięcie sukcesu. Takie właśnie narzędzie umożliwia podejmowanie przez całą organizację, czy firmę wyzwań spełniających potrzeby i wymagania rynkowe. Od strony praktycznej działania te polegają na podjęciu działań, które przygotowują firmę od strony menadżerskiej na długofalowe wyzwania, które zaowocują w przyszłości.

Elementy składowe

Dzięki podjęciu wyzwania wdrożenia doradztwa strategicznego, konieczna jest równoczesna budowa strategii odpowiedzialności społecznej (CSR). Strategia odpowiedzialności społecznej to biznesowa strategia opierająca się na wsparciu strategicznym planowania i zarządzania.

Filarami tego działania są przyszłe czynności i rozwiązania dla całej organizacji polegające na wsparciu zarządzania i planowania oraz szeregu innych czynności. O ich skuteczności świadczy raport CSR jaki sporządzić można na różnych etapach funkcjonowania.

Rozważając kwestie wsparcia strategicznego firmy uwagę zwrócić należy na liczne kwestie, w tym trendy rynkowe, kulturowo-społeczne, gospodarcze i organizacyjne. Wesprzeć należy też firmy i organizacje w zrozumieniu otoczenia prawnego oraz rozmaitych regulacji, zachodzących zmian politycznych, społecznych zachowań i grup wpływu, itp. Tym samym poznajemy różnice kulturowe, zmiany demograficzne oraz trendy technologiczne oraz realnie oceniamy ich wpływ na strategię firmy.

Wsparcie

Na koordynację działań i strategicznych rozwiązań wpływa zaangażowanie pracowników oraz ich współpraca. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż musi być to kooperacja na bezwzględnie każdym szczeblu. Jedność w działaniu, a nadto pełna synergia na wielu płaszczyznach, łączenie strategii integracji poziomej, dywersyfikacji, i wielu innych to baza i podwalina na której zbudowana jest owa strategia.

Doradztwo strategiczne wymaga wyznaczenia celów:

- strategicznych

- taktycznych

- operacyjnych

Ich dobre wytyczenie pozwala na skuteczne wsparcie biznesu, a także ułatwia pomiar efektywności rozwiązań jakie zostały przyjęte oraz wdrożone. To także sposób na zapewnienie długoterminowego funkcjonowania organizacji, firmy, czy konkretnych osób na rynku.

Strategiczne doradztwo z zakresu strategii odpowiedzialności społecznej

Ostatni etap, za to przynoszący olbrzymią satysfakcję, to tak naprawdę zwieńczenie procesu budowania strategii odpowiedzialności społecznej. Przynosi on mierzalne efekty, które są odpowiedzią na wdrożenie rozmaitych działań w organizacji. To etap, który weryfikuje skuteczność prowadzonych działań i wysiłków, pokazujący, czy zapisy naszej strategii zostały skutecznie wdrożone w życie.

Efekt końcowy zależny jest od przestrzegania kilku podstawowych zasad, a są nimi:

- elastyczność

- wytrwałość

- umiejętność bronienia swoich racji

- pracownicy i ich koopreacja

Konsultacja: WhiteLeaf

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.