Wiadomości z Mysłowic

Jak pozbyć się konkubenta z mieszkania po rozstaniu?

  • Dodano: 2023-03-10 07:30, aktualizacja: 2023-03-13 09:33

Związek z drugą osobą na początku zawsze wygląda obiecująco. Niestety po czasie nieraz okazuje się, że partner lub partnerka nie są najlepszym wyborem. Rozstanie jednak często bywa trudne – z różnych względów. Zwłaszcza kłopot mamy, jeśli dana osoba mieszka z nami, tym bardziej, jeśli z tego związku mamy wspólne dzieci. Posiadanie własnego mieszkania lub domu jest jednak ważną instytucją i można bronić się przed niechcianym lokatorem. Jak zatem doprowadzić do wyprowadzki partnera z naszej nieruchomości?

Zameldowanie w mieszkaniu

Jeśli partner, z którym już nie pozostajemy w związku, zamieszkuje nasze mieszkanie i jest w nim zameldowany, usunięcie takiej osoby składać się będzie z wymeldowania i eksmisji. Warto bowiem pamiętać, że meldunek to czynność administracyjno-techniczna. Dokonuje się go na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zameldowanie nie tworzy prawa do posiadania czy zamieszkiwania w lokalu, a jedynie potwierdza fakt przebywania w nim przez daną osobę.Z tego powodu przyjmuje się, że partner zamieszkujący w lokalu partnerki robi to na mocy umowy użyczenia – nawet zawartej w sposób dorozumiany. W związku z tym najpierw kobieta powinna wypowiedzieć taką umowę, a później wystąpić do sądu z pozwem o eksmisję – domagając się wydania lokalu (a więc usunięcia niechcianego lokatora).

Zobacz też: Czy można wyrzucić z domu osobę zameldowaną?

Umowa użyczenia mieszkania

Jak już wspomniano, zamieszkiwanie u kogoś z powodu pozostawania w związku z tą osobą odbywa się na zasadzie użyczenia. Oczywiście w rzeczywistości mało kto zawiera na piśmie umowę o takim brzmieniu. W praktyce po prostu dwie osoby zamieszkują razem w domu należącym do jednej z nich. Umowa użyczenia w takiej sytuacji jest po prostu zawarta domyślnie – na czas nieokreślony. Warto w tym momencie przytoczyć art. 716 Kodeksu cywilnego mówiący o rozwiązaniu takiego stosunku: „Jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony”.W związku z powyższym, aby usunąć partnera z mieszkania, trzeba najpierw rozwiązać taką umowę, żądając opuszczenia lokalu w konkretnym terminie.

Eksmisja partnera

Jeśli partner nie opuści mieszkania we wskazanym terminie, niestety konieczne staje się wystąpienie do sądu z powództwem o wydanie lokalu – czyli z pozwem o eksmisję. Może ona być prowadzona tylko na mocy wyroku, który wydaje sąd – właściwy dla miejsca położenia nieruchomości. Oczywiście skutecznym powodem jest zajmowanie przez byłego partnera lokalu bez tytułu prawnego – czyli już po wypowiedzeniu użyczenia. Trzeba udowodnić, że przedmiotowe mieszkanie należy do kobiety, przedkładając odpowiednie dokumenty.Sam pozew ma także określoną budowę, zawartość i załączniki. Co więcej, składa się go w dwóch egzemplarzach. Tylko taka droga formalna może doprowadzić do ostatecznego usunięcia partnera z mieszkania.

Wymeldowanie i koszty utrzymania

Po dokonaniu eksmisji byłego partnera można zwrócić się do urzędu o wymeldowanie go z mieszkania. To zamknie już wszystkie formalności związane z usunięciem go z lokalu.Dodatkowo – jeśli człowiek ten mieszkał i korzystał ze wszystkiego w mieszkaniu, był zobowiązany do ponoszenia częściowych kosztów utrzymania domu. Jeżeli tego nie czynił, przysługuje także roszczenie o zwrot tych kwot – warto to wziąć pod uwagę.

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.