Wiadomości z Mysłowic

Jak sprawdzić, czy ktoś ma zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?

  • Dodano: 2022-09-29 07:15, aktualizacja: 2022-09-30 10:56

W Polsce prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się w kilku różnych formach. Do najpopularniejszych należą jednoosobowa działalność oraz spółki prawa handlowego. To w jakiej formie prowadzona jest określona działalność można sprawdzić w CEIDG albo KRS. Czy powyższe rejestry posłużą także w celu odnalezienia informacji o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej? 

CEIDG oraz KRS

CEIDG to skrót od Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – jest to rejestr, w którym znajdują się informacje o wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorcach, którzy działają w formach jednoosobowych. Z kolei KRS to skrót od Krajowego Rejestru Sądowego, w którym znajdziemy nie tylko spółki prawa handlowego, ale także i fundacje oraz inne podmioty działające na rynku.

Każdy z powyższych rejestrów posiada dane na temat wpisanego tam przedsiębiorcy, wliczając w to datę rozpoczęcia, zawieszenia oraz zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej. Te zestawienia stanowią swoistego rodzaju kompendium wiedzy na temat danego przedsiębiorcy.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Pomimo swobody w zakresie podejmowania działalności gospodarczej ustawodawca przewidział sytuacje, w których dana osoba nie powinna jej w ogóle wykonywać. Będzie się to wiązało najczęściej z faktem popełnienia określonego przestępstwa lub w ramach procedury upadłościowej. Pamiętajmy, że zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może być orzeczony wyłącznie przez sąd – inne organy i instytucje państwowe nie mają w tym zakresie żadnych kompetencji. 

Zgodnie z treścią art. 373 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe sąd może orzec pozbawienie na okres od jednego do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego, członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia osoby, która ze swojej winy:

  • będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości albo
  • faktycznie zarządzając przedsiębiorstwem dłużnika, istotnie przyczyniła się do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie albo
  • po ogłoszeniu upadłości nie wydała lub nie wskazała majątku, ksiąg rachunkowych, korespondencji lub innych dokumentów upadłego, w tym danych w postaci elektronicznej, do których wydania lub wskazania była obowiązana z mocy ustawy, albo
  • jako upadły po ogłoszeniu upadłości ukrywała, niszczyła lub obciążała majątek wchodzący w skład masy upadłości, albo
  • jako upadły w toku postępowania upadłościowego nie wykonała innych obowiązków ciążących na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądu albo sędziego-komisarza, albo też w inny sposób utrudniała postępowanie.

W przypadku popełnienia przestępstwa przez przedsiębiorcę zakaz prowadzenia działalności gospodarczej pojawia się tylko, gdy stanowią o tym wyraźnie konkretne przepisy karne i taką decyzję podejmie właściwy sąd.

Gdzie sprawdzić zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?

Tak naprawdę w Polsce nie istnieje żaden oficjalny rejestr, który odnosiłby się wyłącznie do kwestii zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Skutkiem orzeczenia omawianego zakazu jest konieczność całkowitego wyłączenia danego przedsiębiorcy z obrotu prawno-gospodarczego, po to by chronić osoby uczciwie zarabiające na życie. W związku z powyższym informacja o takim zakazie musi być widoczna i tak w rzeczywistości się dzieje.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jest umieszczany jako stosowna informacja/ wzmianka odpowiednio w CEIDG albo KRS (w zależności od tego, w którym rejestrze figuruje przedsiębiorca z zakazem). Aby sprawdzić tę informację musimy dysponować danymi interesującej nas firmy (np. NIP, REGON, nazwą, adresem siedziby).

Następnie wystarczy posłużyć się wyszukiwarką przedsiębiorców w CEIDG albo KRS – korzystanie z niej jest całkowicie darmowe i wymaga wyłącznie dostępu do internetu. Po odnalezieniu interesującego nas przedsiębiorcy mamy wgląd do jego wszystkich aktualnych danych, wliczając w to informację o ustanowieniu zakazu prowadzenia działalności oraz okresie przez jaki będzie on obowiązywał. 

Jeśli przedsiębiorca pomimo zakazu w dalszym ciągu wykonuje swoją działalność to tak naprawdę robi to nielegalnie. Takie zachowanie stanowi kolejną formę przestępstwa, za które grozi już nie tylko surowa odpowiedzialność finansowa, ale także i możliwość pozbawienia wolności. 

Artykuł powstał we współpracy z Kancelaria TMH Tomasz Marek Marcin Hotel Adwokaci i Radcowie Prawni

Adres: Rynek Dębnicki 6/3, 
30-319 Kraków
Telefon: 12 307 27 38

Polecamy również:

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.