Wiadomości z Mysłowic

Katowice - rynek pracy i zarobki

  • Dodano: 2017-03-03 11:15

Biorąc pod uwagę wartość stopy bezrobocia w województwie śląskim pod koniec roku (6.6%), można wywnioskować, że warunki pracy na terenie tego województwa są dobre. Jak wyglądają one pod względem wysokości zarobków? Średnia pensja mieszkańców Śląska wynosi około 4112 zł. Więcej zarabiają tylko mieszkańcy województwa pomorskiego (4121 zł), oraz mazowieckiego (4996 zł).

Rynek pracy na Śląsku

W końcu ubiegłego roku największa liczba osób bezrobotnych została odnotowana w Bytomiu, Sosnowcu oraz Częstochowie. W całym województwie śląskim wynosiła ona 119 981 osób. Największy potencjał, jeśli chodzi o miejsce do szukania zatrudnienia, mają Katowice. Można znaleźć tam najwięcej ofert pracy, ponadto znajduje się tam siedziba Tauron Polska Energia - jednego z największych pracodawców nie tylko na Śląsku, lecz w całym kraju - firma zatrudnia 25 tys. pracowników. Ponadto w mieście działa co najmniej kilka przedsiębiorstw związanych z branżą budowlaną, przemysłową oraz IT. Daje to wiele możliwości dla osób z różnym profilem wykształcenia.  

Badanie wysokości zarobków w województwie śląskim

Średnia wysokość miesięcznego wynagrodzenia na Śląsku według danych Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 4 112 zł. Jest to wynik bardzo ogólny, niekoniecznie oddający faktyczny stan płac. Serwis Regionalne Portale Pracy zbadał tę problematykę bardziej szczegółowo i opublikował raport "Zarobki mieszkańców Śląska w 2016 roku". Raport oparty został na ankietach przeprowadzonych wśród 725 osób aktywnych zawodowo. Wykazały one, że 15% pracowników otrzymuje pensje niższą niż 1 361 zł. Są to głównie osoby zatrudnione w branży handlowej. Wśród grupy otrzymującej tak niskie wynagrodzenie, 67% stanowią ludzie wykonujący zawód inny niż wyuczony. Niewiele ponad 50% mieszkańców województwa śląskiego zarabia powyżej 2 000 zł. Stąd nie dziwnym jest, że aż 72% osób biorących udział w ankiecie zadeklarowało swoje niezadowolenie z wysokości wynagrodzenia.

Bardziej satysfakcjonującą wysokością pensji, mianowicie przekraczającą 6 000 zł, mogą cieszyć się programiści, bankowcy oraz osoby zatrudnione w branży związanej z mediami i marketingiem. Największe szanse na zdobycie pracy gwarantującej wysokie zarobki mają właśnie programiści stron internetowych - są to dane opublikowane przez portal Nowoczesna Firma (czytaj: Top 6 zawodów przyszłości – prognoza na najbliższe… 12 miesięcy). 

Fragment raportu Zarobki mieszkańców Śląska w 2016 roku. 

Pensje poniżej 1361 zł netto otrzymuje 15% respondentów, z czego 34% stanowią osoby posiadające wykształcenie średnie. Ta część ankietowanych stawia dopiero pierwsze kroki na ryku pracy. Ciekawostką jest także, że większość z nich jesy zatrudniona w mikroprzedsiębiorstwach (1-9 pracowników). Wyniki powyższych badań są potwierdzeniem tego, że należy inwestować w siebie. Ponadto wybór kierunku studiów warto oprzeć na aktualnych trendach na rynku pracy, a nie tylko osobistych predyspozycjach - mówi Gabriela Pyjas, organizatorka badania oraz Content Manager portalu Katowice Praca.

Czy płeć ma wpływ na wynagrodzenie?

Niestety, według przeprowadzonych badań, różnice w wysokości zarobków w zależności od płci są znaczące. Tylko 35% kobiet i aż 71% mężczyzn zarabia powyżej 2000 zł. Wysokimi wynagrodzeniami przekraczającymi 6000 zł może poszczycić się jedynie 2% pań i 9% panów. Kobiety również stosunkowo rzadko obejmują stanowiska kierownicze, pomimo że częściej zdobywają wyższe niż mężczyźni wykształcenie. Jednak jeśli chodzi o kierunki rozwoju, kobiety w większości wybierają profile ekonomiczne i humanistyczne, natomiast mężczyźni - techniczne.

Katowice - rynek pracy i zarobki

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.