Wiadomości z Mysłowic

Kontrola trzeźwości pracownika - nowe przepisy

  • Dodano: 2022-08-22 06:00, aktualizacja: 2022-08-23 08:25

Zarówno pracodawca, jak i pracownik mają różne prawa, ale też obowiązki. Zasadniczo stosunek pracy polega na tym, że pracowik wykonuje ustaloną w umowie pracę, a pracodawca płaci mu określone wynagrodzenie. Wszystko jednak musi odbywać się z odpowiednią starannością oraz odpowiedzialnie. Dlatego też do zadań pracodawcy należy m.in. uprawnienie do kontroli trzeźwości swoich pracowników. W dzisiejszym artykule przedstawimy prawne podstawy tego zagadnienia, a także nakreślimy plan zmian w przepisach.

Zadania pracodawcy i pracownika

Pracodawca jako podmiot zatrudniający i odpowiedzialny za swoich pracowników oraz w ogóle za działanie firmy ma sporo obowiązków wobec podwładnych. Należą do nich różne zobowiązania związane z prawidłowym prowadzeniem działalności. Można wśród nich wymienić np. terminowe wypłacanie wynagrodzeń, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji firmowej i pracowniczej, zapewnienie odpowiednich warunków pracy czy troska o rozwój zawodowy swoich pracowników.

Pracownik tymczasem posiada zgoła inne prawa i obowiązki. Zaliczamy do nich m.in. wypełnianie poleceń służbowych, sumienne wykonywanie swoich obowiązków, dbanie o stanowisko pracy, zachowanie bezpieczne i higieniczne czy zachowywanie tajemnic firmowych.

Do oczywistych zasad związanych z bezpieczeństwem pracy należy także stawianie się w miejscu pracy w stanie bezwzględnej trzeźwości. Tylko taka postawa zapewnia pracę bezpieczną i efektywną. Pracownik w stanie po spożyciu alkoholu zagraża sobie, ale także innym osobom i naraża mienie firmy na uszkodzenia. Z tego względu pracodawcy przysługują również pewne uprawnienia w zakresie kontroli trzeźwości.

Zobacz też: Kontrola trzeźwości w pracy

Obecne przepisy związane z kontrolą trzeźwości w miejscu pracy

O prawach pracodawcy w tym zakresie obecnie traktuje w zasadzie wyłącznie art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Określa on, iż pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika w stanie nietrzeźwości. Jak jednak widać, przepis ten jest bardzo zwięzły i nie daje pracodawcy uprawnienia do przeprowadzenia badania alkomatem czy tym bardziej do pobrania krwi do analizy. Wydaje się jednak (co jest praktykowane), że za zagodą pracownika badanie alkomatem może być przeprowadzone. Co jednak w sytuacji konfliktowej może i powinien zrobić pracodawca?

Prawidłowym postępowaniem jest odsunięcie pracownika od jego obowiązków i wezwanie policji. Ona jest organem uprawnionym do przeprowadzenia badania na obecność alkoholu w organizmie. Jak więc widać, przy braku współpracy pracownika wyrażone zgodą na badanie alkomatem, jedyną możliwoścą przebadania pracownika jest dokonanie tego przez wezwaną na miejsce policję.

Planowane zmiany w przepisach

Jak zwykle medal ma dwie strony. Pracodawca w trosce o swoją załogę oraz mienie ma słuszne uprawnienie do przeprowadzenia badania na trzeźwość. Z drugiej jednak strony pracownik nie musi godzić się na działania związane z jego zdrowiem.

Projekt nowych przepisów wychodzi z pomocą pracodawcom. Zakłada dwie możliwości kontroli trzeźwości, w dwóch sytuacjach:

  • badanie pracownika w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że jest w stanie po spożyciu alkoholu (lub że spożywał go w trakcie pracy),
  • prewencyjne badania pracowników.

Wprowadzenie kontroli trzeźwości (oraz kontroli na obecność w organiźmie innych środków o podobnym działaniu) będzie możliwe dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia innych osób oraz mienia pracodawcy.

Oczywiście planowane zmiany w tym zakresie, czyli wprowadzenie kontroli, muszą być ustalone np. w regulaminie pracy lub innym dokumencie. Poinformowanie o tym pracowników musi mieć miejsce minimum dwa tygodnie przed wprowadzeniem tej kontroli.

Źródło: OdpowiedziPrawne.pl

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.