Wiadomości z Mysłowic

Po jakim czasie jest przywłaszczenie?

  • Dodano: 2023-02-05 09:30, aktualizacja: 2023-02-16 14:03

Przywłaszczenie jest odrębnym rodzajem czynu zabronionego i nie może być utożsamiane z kradzieżą. Na czym polega przywłaszczenie i jakie konsekwencje prawne grożą za popełnienie takiego czynu?

Spis treści:

  • Czym jest przywłaszczenie?
  • Przywłaszczenie a kradzież
  • Nieuświadomione przywłaszczenie - co to znaczy?
  • Podsumowanie

Czym jest przywłaszczenie?

Zgodnie z treścią art. 284 Kodeksu karnego kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Przywłaszczeniem jest bezprawne, z wyłączeniem osoby uprawnionej, rozporządzenie znajdującym się w posiadaniu sprawcy cudzym mieniem ruchomym, przez włączenie go do majątku swego lub innej osoby.

Przywłaszczenie a kradzież

Przywłaszczenie i kradzież to przestępstwa skierowane przeciwko cudzemu mieniu. Różnica pomiędzy nimi opiera się na uprzedniej możliwości władania daną rzeczą. W przypadku kradzieży następuje zabór cudzej rzeczy, zaś przy przywłaszczeniu sprawca mógł jej pierwotnie używać, ale nie chce jej zwrócić prawowitemu właścicielowi. Przywłaszczenie wiąże się zatem z sytuacją, w której właściciel mienia powierzył go czasowo innej osobie z obowiązkiem późniejszego zwrotu, jednak sprawca nie zamierza tego zrobić.

Tak w przypadku kradzieży, jak i przywłaszczenia (sprzeniewierzenia) zamiar, który towarzyszy sprawcy polega na chęci włączenia mienia do swojego (lub innej osoby) majątku i definitywnego, bez żadnego tytułu pobawienia osoby uprawnionej jej własności. 

Nieuświadomione przywłaszczenie - co to znaczy?

W przypadku, gdy sprawca czynu nie ma świadomości popełniania przestępstwa nie będzie mu można odpowiedzialności karnej. Cechą charakterystyczną przywłaszczenia jest bowiem to, że sprawca ma konkretny cel swojego działania, tj. chce przyłączyć cudzą rzecz do swojego majątku lub majątku innej osoby. Przypisanie przestępstwa przywłaszczenia możliwe jest zatem wyłącznie wtedy, kiedy oskarżony działał z zamiarem bezpośrednim trwałego włączenia cudzej rzeczy ruchomej do swojego czy innego majątku. Nie jest także wystarczający tzw. zamiar ewentualny.

Jeśli dana osoba nieświadomie dokonuje przywłaszczenia, np. jest przekonana, że dana rzecz stanowi jej własność lub, że otrzymała ją od prawowitego właściciela na stałe, to w takim przypadku nie mamy do czynienia z przywłaszczeniem. Powoduje to, że dana osoba nie będzie pociągnięta do odpowiedzialności karnej za swoje zachowanie. 

Nieuświadomione przywłaszczenie może uwolnić daną osobę od kary i postępowania karnego, jednak prawowitemu właścicielowi zabranej rzeczy przysługują roszczenia o charakterze cywilnoprawnym – głównie roszczenie o zwrot rzeczy, a niekiedy także i roszczenie odszkodowawcze (np. gdy w wyniku zaboru poniósł on szkodę). 

Podsumowanie

Przywłaszczenie jest przestępstwem polegającym na zabraniu cudzej rzeczy, choć uprzednio sprawca miał legalnie ją posiadał. Przestępstwo to należy odróżnić od kradzieży, która polega na zaborze cudzej rzeczy, która nigdy nie znajdowała się w legalnym posiadaniu sprawcy (przykładowo nie została wcześniej użyczona sprawcy przez prawowitego właściciela). W przypadku tzw. nieświadomego przywłaszczenia możemy mówić o braku odpowiedzialności karnej sprawcy, jednak nie wyklucza to jego odpowiedzialności o charakterze cywilnoprawnym. 

Artykuł powstał we współpracy z kancelarią Mateusz Szurman Kancelaria Adwokacka. Jeśli szukają Państwo pomocy prawnej w tej kategorii spraw to zapraszamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego bądź mailowego z kancelarią. 

Mateusz Szurman Kancelaria Adwokacka 
ul. Rynek Dębnicki 6/3 
30-319 Kraków 
Telefon: 604 503 070

szurman.pl
kancelaria@szurman.pl

Justyna RomańczykJustyna Romańczyk
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.