Wiadomości z Mysłowic

Przerwa w pracy

  • Dodano: 2019-02-07 13:15, aktualizacja: 2019-02-11 12:24

Każdy pracownik posiada prawo do przerwy w pracy. Szczegółowo regulują to przepisy zawarte w prawie pracy. Jakie rodzaje przerw wyróżnia się na stanowiskach pracy i komu one przysługują?

Pora na śniadanie

Najpopularniejszym rodzajem przerwy jest – przerwa śniadaniowa. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownikowi przysługuje prawo do 15-minutowej przerwy, w przypadku gdy jego czas pracy wynosi minimum 6 godzin.

Przerwa dla młodocianego pracownika

Młodocianemu pracownikowi przysługuje przerwa w wymiarze 30 minut w przypadku, gdy wymiar jego czasu pracy wynosi co najmniej 4,5 godziny. Zatrudniając takiego pracownika, trzeba pamiętać o tym, że nie może on wykonywać prac wzbronionych.
W przypadku młodocianego pracownika, który jest zatrudniony przy wykonywaniu prac w mikroklimacie gorącym, może on pracować przez maksymalnie 3 godziny. Dodatkowo co 50 minut wykonywanej pracy, należy mu się 10 minut przerwy. Przykładem takich zajęć mogą być na przykład:

  • wytwarzanie ceramiki,
  • obsługa maszyn hutniczych,
  • tworzenie wyrobów z masy szklanej.

Przerwa dla osób niepełnosprawnych

Jeśli zatrudniony pracownik jest osobą niepełnosprawną, przysługuje mu dodatkowe 15-minut przerwy, które może on przeznaczyć na wypoczynek lub też gimnastykę usprawniającą.

Karmiące matki - przywileje

Kobiety, które karmią swoje dzieci uzyskują prawo do przerwy, której wymiar uzależniony jest od czasu pracy. Przerwa nie przysługuje pracownicom, które pracują poniżej 4 godzin. Jeśli kobieta pracuje w przedziale od 4-6 godzin, wówczas przysługuje jej jedna 30-minutowa przerwa. W przypadku kiedy kobieta pracuje powyżej 6 godzin, może skorzystać z dwóch, trwających 30-minut przerw.

Przerwa związana z pracą przy komputerze

Praca przy komputerze obciąża narząd wzroku. Dlatego właśnie wskazane jest, by pracownicy wykonujący swoje obowiązki przed ekranami monitorów robili częste przerwy. Przepisy stanowią, iż po każdej przepracowanej przed ekranem godzinie, należy zrobić minimum 5-minutową przerwę, która wlicza się do czasu pracy. Wskazane jest również łączenie pracy przy komputerze z innymi pracami, które nie będą obciążały wzroku, a także pozwolą na zmianę pozycji ciała.

Monotonna, uciążliwa i szkodliwa praca

Zdarza się, że oferty pracy zawierają ogłoszenia dotyczące prac wykonywanych w trudnych, uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia warunkach. Wówczas właśnie pracodawca posiada możliwość skrócenia dobowego czasu pracy lub też wprowadzić dodatkowe przerwy, które zostaną wliczone do czasu pracy. Wszystko uzależnione jest od stopnia uciążliwości danego zajęcia.

Następna informacja