Wiadomości / Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach

 • Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach realizuje kolejny projekt

  • Dodano 2021-07-19
   

  Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach realizuje projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Mysłowice (V)".

 • Zaproszenie do składania wniosków

  • Dodano 2016-07-04
   

  Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach zaprasza do składania wniosków dot. różnych form pomocy przy organizacji miejsca pracy.

 • Skorzystaj z dofinansowania i załóż swoją firmę

  • Dodano 2016-05-06
   

  Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie do podejmowanej działalności gospodarczej.

 • Dofinansowanie do działalności gospodarczej

  • Dodano 2016-04-18
   

  Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie do podejmowanej działalności gospodarczej.

 • Refundacja ze środków Funduszu Pracy

  • Dodano 2015-02-02
   

  Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach w związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pracy informuje, iż wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnegonależy należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach.

 • Śmiało w przyszłość!

  • Dodano 2014-04-29
   

  Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach uzyskał wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Śmiało w przyszłość" Poddziałanie 6.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

 • Realizacja projektu "Śmiało w przyszłość"

  • Dodano 2011-03-31

  Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach informuje, iż uzyskał wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Śmiało w przyszłość" Poddziałanie 6.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

 • Ogólnopolski Tydzień Kariery

  • Dodano 2010-10-05
   

  W dniach 18 – 22 października 2010r. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach zamierza zorganizować..

 • Program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia "lepszy start"

  • Dodano 2010-05-25

  Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach informuje, iż realizuje program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia finansowany ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Lepszy start"...