Wiadomości z Mysłowic

Akt oskarżenia dotyczący nieprawidłowości w SKOK Wesoła w Mysłowicach

  • Dodano: 2024-01-03 08:15, aktualizacja: 2024-01-03 08:28

Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia przeciwko 32 osobom, w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w SKOK Wesoła Mysłowice.

32 osoby oskarżone o nieprawidłowości w SKOK Wesoła Mysłowice

Oskarżeni odpowiedzą między innymi za przestępstwa: karalnej niegospodarności, przywłaszczenia mienia, przyjmowania korzyści majątkowej w zamian za nadużycie uprawnień, poświadczenie nieprawdy w dokumentach, podrabiania dokumentów, przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Wśród oskarżonych są między innymi byli członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej SKOK Wesoła Mysłowice, jak również były notariusz.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte, po kontroli Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. W toku prowadzonego śledztwa prokurator zgromadził obszerny materiał dowodowy, w tym: zabezpieczono dokumentację SKOK Wesoła w Mysłowicach, przesłuchano w charakterze świadków ponad 250 osób, uzyskano opinie biegłych z zakresu ekonomii i finansów, jak również uzyskano kilkanaście opinii biegłych z zakresu grafologii. Materiał dowodowy zgromadzono w 174 tomach akt głównych i kilkudziesięciu tomach załączników.

Treść zarzutów dla SKOK Wesoła Mysłowice

Zarzuty aktu oskarżenia dotyczą lat 2008 – 2014. W ocenie prokuratora zgromadzony w śledztwie materiał dowodowy wskazuje, iż osoby zarządzające SKOK Wesoła w Mysłowicach, udzielali pozytywnych decyzji pożyczkowych w warunkach braku istnienia ku temu przesłanek, osobom nieposiadającym zdolności kredytowej. Dowody w ocenie prokuratora wskazują również na to, iż osoby pełniące funkcje kierownicze w SKOK, w niektórych przypadkach przyjmowali korzyści majątkowe, w zamian za udzielanie pożyczek podmiotom nieposiadającym zdolności terminowej spłaty. Kwota korzyści wynikająca z zarzutów określona została na 760.000 złotych. Zarzuty dotyczą również  wyrządzenia szkody, poprzez zawieranie fikcyjnych i całkowicie zbędnych dla funkcjonowania zarządzanej jednostki umów zlecenia. Umowy zlecenia o fikcyjnym charakterze zawierane były między innymi z członkami rodzin i znajomymi -   głównie członków Rady Nadzorczej. Kolejne zarzuty dotyczą zawarcia umowy cesji wierzytelności wbrew oczywistym interesom gospodarczym SKOK Wesoła i wyrządzenia w tym zakresie szkody w wielkich rozmiarach. Łączna kwota szkody wynikając z zarzutów określona została na kwotę 282.054.048 złotych.

Część podejrzanych nie przyznała się do popełnienia zarzucanego im czynu. W śledztwie na początkowym etapie wobec 3 osób stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W stosunku do 15 osób objętych aktem oskarżenia prokurator skierował wniosek o wydanie wyroków skazujących bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenie kar z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również