Wiadomości z Mysłowic

Koronawirus: Kiedy trzeba nosić maseczkę? Sprawdzamy przepisy

 • Dodano: 2020-04-16 15:15

Od dzisiaj (16 kwietnia) w związku z epidemią koronawirusa mamy obowiązek zakrywania ust i nosa. Czy noszenie maseczek w pracy jest konieczne? Czy trzeba mieć założoną maseczkę w trakcie jazdy samochodem? Sprawdzamy przepisy.

Oto najważniejsze założenia nowych przepisów:

Od 16 kwietnia do odwołania istnieje obowiązek "zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa". Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy wszelkiego sposobu poruszania się na terytorium RP. Zgodnie z rozporządzeniem rządu, maseczki trzeba nosić w:

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego;
   
 • w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
   
 • w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
  • na drogach i placach,
  • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
  • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
  • na terenie nieruchomości wspólnych.

Kiedy zakrywanie ust i nosa nie jest obowiązkowe?

Obowiązku określonego nie stosuje się w przypadku:

 • pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem, do ukończenia 4. roku życia;
 • dziecka do ukończenia 4. roku życia;
 • osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia;
 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
 • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli zapewnione jest oddzielenie kierującego od przewożonych osób;
 •  duchownego sprawującego kult religijny;
 • żołnierzy wykonujących zadania służbowe.

Kto może zamiast maseczki nosić przyłbice?

Osoby wykonujące czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych mogą w czasie wykonywania tych czynności zawodowych zakrywać usta i nos przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Kiedy obowiązkowo trzeba odkryć usta i nos?

Rozporządzenie nakłada obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:

 • organów uprawnionych w przypadku legitymowania danej osoby w celu ustalenia jej tożsamości;
   
 • innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również