Wiadomości z Mysłowic

Lista projektów dopuszczonych do głosowania w piątej edycji MBO

 • Dodano: 2020-10-06 09:45

Poniżej Lista projektów dopuszczonych do głosowania oraz lista projektów odrzuconych w piątej edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego.

Głosowanie rozpocznie się 9 października br. Głosować można online na stronie www.mbo.myslowice.pl. Można również skorzystać z przygotowanych punktów do głosowania w Urzędzie Miasta Mysłowice w pokoju 225 w godzinach pracy Urzędu oraz w Mysłowickim Ośrodku Kultury ul. Laryska 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 20.00. UM Mysłowice zachęcamy do głosowania!

 1. Budowa Alei Parkowej Parku Bończyka

Proponowana aleja parkowa w ramach obecnej edycji MBO stanowi połączenie zgłoszonej w ramach zadań własnych przez Radę Dzielnicy Bończyk-Tuwima w 2019 r. alei parkowej, łączącej ulice Kormoranów/Bończyka z przejściem i istniejącą aleją od ulic Wielka Skotnica/Staszica. Proponowana Aleja stanowi również połączenie realizowanej w ramach MBO IV edycji II etapu budowy Parku Bończyka alei parkowej wraz z bramą wejściową do parku.

 • wartość: 116 000,00 zł
 • lokalizacja: Dzielnica Bończyk
 • dzielnica: Bończyk-Tuwima
 • wynik weryfikacji: Ocena łączna pozytywna – spełnia
 • głosowanie: dopuszczony do głosowania
 1. Budowa boiska do siatkówki plażowej

Zadanie obejmuje wykonanie projektu, przygotowanie terenu pod budowę boiska do siatkówki plażowej o wymiarach 24x14m w tym uwzględniona jest tzw. wolna strefa, której szerokość musi wynosić co najmniej 3m (niwelacja terenu, zebranie humusu, ułożenie folii zabezpieczającej wraz z krawężnikami betonowymi lub PCV), wykonanie warstwy piasku, montaż sprzętu (słupki aluminiowe turniejowe, siatka treningowa, osłony słupków, linie wyznaczające pole gry, tuleje betonowe, dekle osłonowe, bramki), zakup kosza na śmieci, budowa chodnika, zakup i montaż ogrodzenia.

 • wartość: 60 050,00 zł
 • lokalizacja: Działka gminna nr 945/33 zlokalizowana wzdłuż ul. Krasowskiej w dzielnicy Ławki
 • dzielnica: Ławki
 • wynik weryfikacji: Ocena łączna pozytywna – spełnia
 • głosowanie: dopuszczony do głosowania
 1. Budowa chodnika dojście do ZSP nr 4

Budowa chodnika na odcinku ok. 260 m stanowiącego dojście do ZSP nr 4 od strony cmentarza wzdłuż ogrodzenia byłej bazy Transgóru wraz z zatoką przystankową.

 • wartość: 107 000,00 zł
 • lokalizacja: Mysłowice-Krasowy ul. PCK, nr działek 2219/54, 2221/54, 2223/59, 2227/59 lub alternatywnie ul. Gagarina od ronda przy ul. PCK nr działek 378/155
 • dzielnica: Krasowy
 • wynik weryfikacji: Ocena łączna pozytywna – spełnia
 • głosowanie: dopuszczony do głosowania
 1. Budowa rowu przydrożnego otwartego oraz przebudowa rowu przydrożnego otwartego z umocnieniem płytami ażurowymi wzdłuż drogi gminnej ul. Kasprowicza w dzielnicy Ławki

Budowa rowu przydrożnego otwartego wzdłuż ul. Kasprowicza w zakresie obejmującym wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych na od. ok. 80 m od skrzyżowania ul. Kasprowicza w rejonie nr 24m do włączenia w istniejący rów przydrożny w rejonie dz. nr 2394/75 oraz przebudowa istniejącego rowu przydrożnego otwartego z umocnieniem płytami ażutowymi wzdłuż drogi gminnej ul. Kasprowicza na odc. ok. 30m bieżących od dz. ewid. 2394/75 do dz. nr 691/75 ( głębokość ok. 1m, szer. dna rowu ok. 0,5m).

 • wartość: 60 500,00 zł
 • lokalizacja: Teren wzdłuż ul. Kasprowicza na dł. ok. 110m na odc. od skrzyż. ul. Kasprowicza na wysokości działki 611/75 w rejonie poseji nr 24m od działki o nr ewid. 691/75
 • dzielnica: Ławki
 • wynik weryfikacji: Ocena łączna pozytywna – spełnia
 • głosowanie: dopuszczony do głosowania
 1.  Budowa strefy relaksu dla młodzieży i dorosłych w Parku Dziećkowice

Zadanie polega na rewitalizacji zaniedbanej nieruchomości i przekształceniu jej w strefę relaksu, jako formę uzupełnienia Parku Dziećkowice. Z uwagi na koszty, nieużytkowany budynek zostanie zamaskowany roślinnością pnącą po kracie mocowanej do ściany, natomiast działka ma zostać wyrównana i przygotowana do użytkowania. Zagospodarowana strefa powinna zapewnić wypoczynek ok. 50 osobom jednocześnie w 3 lub 4 altanach, na ławkach oraz przy stołach szachowych. Jako formę architektoniczą przyjęto obrys koła gdzie centralnie zostanie ulokowane palenisko, a po zewnętrznej stronie altany z przynależnymi grillami. Forma zagospodarowania powinna umożliwiać dostawianie ławek w przypadku organizacji festynów. W formie zabezpieczenia przed dewastacją przyjęto ulokowanie oświetlenia w formie latarni oraz 2 kamer podłączonych do monitoringu sasiadującego boiska z placem zabaw.

 • wartość: 102 273,00 zł
 • lokalizacja: Skrzyżowanie ul. Batalionów Chłopskich oraz Ignacego Łukasiewicza - działka 710/61
 • dzielnica: Dziećkowice
 • wynik weryfikacji: Ocena łączna pozytywna – spełnia
 • uwagi do wyniku weryfikacji: Uznano odwołanie wnioskodawcy
 • głosowanie: dopuszczony do głosowania
 • uwagi: Uznano odwołanie wnioskodawcy
 1. . Inteligentny monitoring dzielnicowy – bezpieczny Larysz

Zadanie dotyczy stworzenia systemu monitoringu, który obejmować będzie wybrane lokalizacje w dzielnicy Larysz-Hajdowizna/ Co ważne, projekt ten jest w pełni skalowalny, dzięki czemu w kolejnych latach istnieje możliwość dołączenia do systemu kolejnych kamer w nowych lokalizacjach wskazanych przez mieszkańców.

System kamer połączonych łączem światłowodowym pozwoli na uzyskanie obrazu o wysokiej rozdzielczości. Stworzony system będzie dualny - dostęp będzie miał każdy mieszkaniec oraz Straż Miejska.

 • wartość: 61 438,50 zł.
 • lokalizacja: plac zabaw ul. Ptasia/Konopnickiej, Plac na Winklu, ul. Konopnickiej (skrzyż. z Jaworową), Sienkiewicza, Pukowca, Laryska, plac szkolny przy SP11
 • dzielnica: Larysz-Hajdowizna
 • wynik weryfikacji: Ocena łączna pozytywna – spełnia
 • uwagi do wyniku weryfikacji: Ocena pozytywna z uwagami. Termin realizacji i zakres zadania może ulec zmianie ze względu na trwającą procedurę związaną z utworzeniem centrum monitoringu miejskiego
 • głosowanie: dopuszczony do głosowania
 1. Kompleks rekreacyjno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży

Budowa kompleksu rekreacyjno-terapeutycznego wraz z placem zabawowo-terapeutycznym dla dzieci z dzielnicy Brzezinka oraz miasta Mysłowice wraz z aranżacją ogródka sensorycznego stymulującego zmysły dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia hortiterapeutyczne, miejsce wypoczynku i relksu dla uczniów szkoły i Miasta Mysłowice oraz edukacja przyrodnicza dla dzieci i młodzieży

 • wartość: 18 330,00 zł
 • lokalizacja: Brzezinka - Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Mysłowicach, ul. Mikołaja Reja 28, 41-404 Mysłowice
 • dzielnica: Brzezinka
 • wynik weryfikacji: Ocena łączna pozytywna – spełnia
 • głosowanie: dopuszczony do głosowania
 1. Kontenery Kultury

Powstanie innowacyjnego kompleksu kulturalnego bazującego na nowatorskich rozwiązaniach - kontenerach. Mają one wzbogacić ofertę kulturalną w dzielnicy Wesoła oraz wykorzystać potencjał skateparku. Od poniedziałku do piątku będą się tam odbywać zajęcia edukacyjne i rozrywkowe a w weekendy koncerty, prelekcje, spektakle teatralne.

 • wartość: 147 000,00 zł
 • lokalizacja: działka nr 1262/32 w pobiżu skateparku lub przedszkola
 • dzielnica: Wesoła
 • wynik weryfikacji: Ocena łączna pozytywna – spełnia
 • głosowanie: dopuszczony do głosowania
 1. Łąka Brzęczkowce

Celem zadania jest wykonanie w możliwie wielu częściach dzielnicy łąk kwiatowych. Zamiast wątpliwej urody trawników powstaną łąki kwiatowe w różnych częściach dzielnicy, Plan pracy przewiduje przygotowanie terenu: oddarnienie trawników, przygotowanie gruntu, siew oraz bieżącą pielęgnację. Koszt utrzymania takiej łąki jest porównywalny z utrzymaniem trawnika, ale efekty o niebo lepsze.

 • wartość: 42 000,00 zł
 • lokalizacja: Teren zielony po placu przedszkolnym pomiędzy ul. Brzęczkowicką a Nad Przemszą, działka 3730/92, teren zielony pomiędzy dwoma częściami osiedla działka 2214/51, teren parku na Górce Słupeckiej działka 684/8
 • dzielnica: Brzęczkowice i Słupna
 • wynik weryfikacji: Ocena łączna pozytywna – spełnia
 • głosowanie: dopuszczony do głosowania
 1. Monitoring – Kosztowy

Planowane zadanie to montaż kamer i rejestratora obrazu, bez jego stałego podglądu, a tylko rejestracji sygnału wizyjnego z kamer. Zapisany obraz odczytywać będą mogły tylko jednostki upoważnione.

 • wartość: 98 400,00 zł
 • lokalizacja: np. plac zabaw ul. Kokota/Migdałowa, nr dz. 611/3 i 1025/34, skrzyżowanie ul. Kosztowska/Gagarina nr dz. 1046/406 Baza monitoringu ul. Kosztowska 46, dz. nr 1980/365 i 2236/362
 • dzielnica: Kosztowy
 • wynik weryfikacji: Ocena łączna pozytywna – spełnia
 • uwagi do wyniku weryfikacji: Ocena pozytywna z uwagami. Termin realizacji i zakres zadania może ulec zmianie ze względu na trwającą procedurę związaną z utworzeniem centrum monitoringu miejskiego
 • głosowanie: dopuszczony do głosowania
 1. Mysłowice Alternatywnie – Starówka

Strefa "Posiedź na Płycie" - 4 wydarzenia muzyczne - strefa dostępna dla mieszkańców 7 dni w tygodniu

Grunwaldzka deptakiem - projekt możliwy do realizacji w przypadku braku możliwość zamknięcia ulicy na sezon letni - stworzenie zewnętrznych instalacji artystycznych oraz montaż girland oświetleniowych na całej długosci ulicy Grunwaldzkiej.

Najem minimum jednego lokalu użytkowego pod przestrzeń dla studentów ASP oraz Akademii Muzycznej na mini wystawy i kameralne koncerty.

 • wartość: 87 000,00 zł
 • lokalizacja: Mysłowice ul. Grunwaldzka oraz Rynek, nr działek 662/170, 149
 • dzielnica: Stare Miasto
 • wynik weryfikacji: Ocena łączna pozytywna – spełnia
 • uwagi do wyniku weryfikacji: Ocena pozytywna z uwagami. Termin i zakres zadania uzależniony od uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
 • głosowanie: dopuszczony do głosowania
 1.  Ogrodzenie boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą w Dzielnicy Kosztowy

Zadanie polega na ogrodzeniu boiska ze sztuczną trawą panelami stalowymi. Ogrodzenie będzie miało 6 metrów wysokości. Przy budowie zostaną wykorzystane słupy używane wcześniej do wieszania siatek piłkołapów. W ramach zadania dodatkowe słupy zostaną zabudowane pomiędzy istniejącymi. W zadani zastosowane będą panele 2D. Dla zapewnienia pełnej funkcjonalności boiska zaplanowani także 3 furtki oraz bramę.

 • wartość: 107 022,30 zł
 • lokalizacja: Boisko ze sztuczną nawierzchnią w Mysłowicach - Kosztowach przy ul. Paderewskiego 4. Nr działki 2440/430 i 1666/46
 • dzielnica: Kosztowy
 • wynik weryfikacji: Ocena łączna pozytywna – spełnia
 • głosowanie: dopuszczony do głosowania
 1.  PAKERplac- siłownia jakiej nie widział nikt!

Budowa siłowni na świeżym powietrzu umożliwiającej wykonanie treningu oporowego, siłowego, funkcjonalnego, kulturystycznego z zastosowaniem zmiennego obciążenia. Zmienne obciążenie umożliwi radykalne poszerzenie grupy odbiorców, zwłaszcza o osoby pozostające w sile wieku, które na dotychczas wybudowanych obiektach tego typu nie mogły wykonać pełnowartościowego treningu ze względu na specyfikę zastosowanego sprzętu oraz brak możliwości wygenerowania wystarczającego oporu.

 • wartość: 147 950,07 zł
 • lokalizacja: Mysłowice Wesoła ul. Sportowa, dz. nr 1406/102
 • dzielnica: Wesoła
 • wynik weryfikacji: Ocena łączna pozytywna – spełnia
 • głosowanie: dopuszczony do głosowania
 1.  Park kieszonkowy

Park kieszonkowy znajdujący się na działce2320/136, byłby miejscem rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców. W "parku" znajdowałby się utwardzony chodnik. Na przedmiotowej działce rosną drzewa, na których znalazłyby się budki lęgowe dla ptaków oraz karmnik. Zainstalowana byłaby pergola - częściowo nad alejką lub pod pergolą ławki betonowo-drewniane (4), 1 urządzenie rekreacyjne (wspinaczkowo-linowe, opcjonalnie obrotowe), stojak rowerowy oraz kosz na śmieci.

 • wartość: 68 000,00 zł
 • lokalizacja: rejon ul. Laryskiej i Wiejskiej (działka 2320/136 praz fragment działki 2317/124)
 • dzielnica: Larysz-Hajdowizna
 • wynik weryfikacji: Ocena łączna pozytywna – spełnia
 • głosowanie: dopuszczony do głosowania
 1.  Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej etap II

Dalsza rozbudowa zadania z MBO 2019 polegającego na utworzeniu w środku dzielnicy parku dla mieszkańców w każdym wieku, parku ze ścieżką do spacerów przy której będą znajdowały się elementy aktywności takie jak siłownia dla dorosłych, drabinki do ćwiczeń dla młodzieży (elementy do PARKUR-u), tor dla rolkarzy i elementy skateparku. A także zagospodarowanie terenów zielonych w samym środku naszej dzielnicy.

 • wartość: 82 681,00 zł
 • lokalizacja: Teren pomiędzy ul. Ofiar Września, Kotarbińskiego i Leśną. W pierwszej kolejności rozpoczną się prace na działkach 3330/86, 2014/86
 • dzielnica: Morgi
 • wynik weryfikacji: Ocena łączna pozytywna – spełnia
 • głosowanie: dopuszczony do głosowania
 1. Remont chodnika oraz wykonanie miejsc parkingowych wraz z urządzeniem terenu przy ulicy 11 Listopada w dzielnicy Wesoła

Wymiana lub remont zniszczonego chodnika , nierównego, ze starymi płytami chodnikowymi i wybrukowanie miejsc na postój samochodów

 • wartość: 146 000,00 zł
 • lokalizacja: ul. 11 Listopada, rejon budynków o nr 1,6,7,8,9,11, dz. nr 1430/32
 • dzielnica: Wesoła
 • wynik weryfikacji: Ocena łączna pozytywna – spełnia
 • uwagi do wyniku weryfikacji: Ocena pozytywna z uwagami. Wnioskodawca musi zmodyfikować nazwę zadania
 • głosowanie: dopuszczony do głosowania
 • uwagi: Wnioskodawca dokonał zmiany nazwy zadania
 1. Remont ulicy PCK-bocznej (tzw. Przetnica na odcinku do nr 87 do nr 125 oraz od 127F do nr 443”

Zadanie polega na remoncie ulicy na wskazanym odcinku. Ze względu na liczne budowy domów wzdłuż ulicy, droga na długości ok 1,2-1,3 km w ostatnich kilku latach została bardzo zniszczona, a na wskazanym odcinku nawierzchnia praktycznie nie istnieje.

 • wartość: 110 260,00 zł
 • lokalizacja: ul. PCK - boczna na odcinku od nr 87 do nr 125 oraz od nr 127F do 443
 • dzielnica: Krasowy
 • wynik weryfikacji: Ocena łączna pozytywna – spełnia
 • głosowanie: dopuszczony do głosowania
 1.  Rewitalizacja parku w centrum dzielnicy Brzezinka

Wyburzenie starych murków wokół parku. Budowa nowych murków w obecnym stylu z czerwonej cegły, nastęnie prześwietlenie drzew w celu doprowadzeni większej ilości światła do parku. Zagospodarowanie terenów zielonych - nasadzenie zieleni tj. nowych krzewów, kwiatów, utworzenie klombów z dodatkami kory i grysu.

 • wartość: 122 259,00 zł
 • lokalizacja: dzałka 1473/60
 • dzielnica: Brzezinka
 • wynik weryfikacji: Ocena łączna pozytywna – spełnia
 • głosowanie: dopuszczony do głosowania
 1. Rewitalizacja schronu przeciwlotniczego w Parku Zamkowym

Rewitalizacja schronu przeciwlotniczego z lat 1937-38. Odgruzowanie i wyczyszczenie schronu z zalegających śmieci. Udrożnienie konałów wentylacyjnych. Udrożnienie wejścia i wyjścia ze schronu. Założenie drzwi. Założenie oświetlenia ledowego. Wykonanie dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie schronu na potrzeby wystaw z zakresu historii Starego Miasta.

 • wartość: 80 000,00 zł
 • lokalizacja: ul. Bytomska, 41-400 Mysłowice, działki ewidencyjne 501/53, 292/50
 • dzielnica: Stare Miasto
 • wynik weryfikacji: Ocena łączna pozytywna – spełnia
 • uwagi do wyniku weryfikacji: Ocena pozytywna z uwagami. Termin i zakres zadania uzależniony od uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
 • głosowanie: dopuszczony do głosowania
 1. Rozbudowa Dzielnicowego Centrum Rekreacji Pokoleniowej

Koncepcja rozbudowy Dzielnicowego Centrum Rekreacji Pokoleniowej obejmuje zakres budowy alejek rowerowych, bieżni i zwiększenia liczby urządzeń siłowni napowietrznej

 • wartość: 156 000,00 zł
 • lokalizacja: I liceum Ogółnokształcące, ul. Mckiewicza 6-8, działka 1060/57
 • dzielnica: Mysłowice-Centrum
 • wynik weryfikacji: Ocena łączna pozytywna – spełnia
 • głosowanie: dopuszczony do głosowania
 1. Skatepark: Reaktywacja

Celem projektu jest odbudowa zdegradowanego skateparku na Brzęczkowicach. Wraz ze znajdującym się obok placem zabaw ma stanowić miejsce do zabawy dla młodych ludzi i dzieci. Elementy, które są możliwe do zachowania powinny zostać naprawione i odmalowane. Za pozostałą kwotę należy wyrównać nawierzchnię i dołożyć nowe urządzenia, tak aby skatepark mógł być użytkowany.

 • wartość: 169 000,00 zł
 • lokalizacja: ul. Nygi, od strony Szkoły Podstawowej nr 13, 2770/48, 3846//91, 2768/24
 • dzielnica: Brzęczkowice i Słupna
 • wynik weryfikacji: Ocena łączna pozytywna – spełnia
 • głosowanie: dopuszczony do głosowania
 1. Stawiamy na bezpieczeństwo – Dzielnica Dziećkowice

Zadanie ma na celu zakup i dostarczenie:

 • Umundurowania specjalnego i sprzętu oświetleniowego
 • Toru sportowego CTIF dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
 • Zestawu Ratownictwa Wysokościowego
 • Sprzętu szkoleniowego i breloczków RKO potrzebnych do organizacji szkoleń z pierwszej pomoc
 • Sprzętu ratowniczo-gaśniczego służącego do ratowania zdrowia i mienia

W ramach zadania Strażacy OSP Dziećkowice przeprowadzą także szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców miasta i uczniów szkół.

 • wartość: 102 273,00 zł
 • lokalizacja: ul. Batalionów Chłopskich 45 Mysłowice
 • dzielnica: Dziećkowice
 • wynik weryfikacji: Ocena łączna pozytywna – spełnia
 • uwagi do wyniku weryfikacji: Ocena pozytywna z uwagami. Wnioskodawca musi zmodyfikować nazwę zadania
 • głosowanie: dopuszczony do głosowania
 • uwagi: Wnioskodawca dokonał zmiany nazwy zadania
 1. Wybieg dla psów

Zadanie polega na wydzieleniu z parku (w okolicy skateparku) miejsca na wybieg dla psów. Miejsce to ma być ogrodzone, a na jego terenie zamontowane urządzenia do tresury oraz ławeczki dla właścicieli psów i pojemnik na psie odchody.

 • wartość: 36 900,00 zł
 • lokalizacja: działka nr 1262/32
 • dzielnica: Wesoła
 • wynik weryfikacji: Ocena łączna pozytywna – spełnia
 • głosowanie: dopuszczony do głosowania
 1. Wymiana nawierzchni boiska do koszykówki wraz z modernizacją infrastruktury sanitarnej w SP3

Projekt zakłada modernizację boiska do koszykówki znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej nr 3, poprzez wymianę nawierzchni asfaltowej na poliuretanową. Ponadto częścią projektu zostanie objęta infrastruktura sanitarna umożliwiająca użytkującym boisko dzieciom, młodzieży i dorosłym korzystanie z toalet na terenie szkoły.

 • wartość: 175 583,00 zł
 • lokalizacja: ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 6, działki 7864/227, 2105/189
 • dzielnica: Janów Miejski - Ćmok
 • wynik weryfikacji: Ocena łączna pozytywna – spełnia
 • głosowanie: dopuszczony do głosowania
 1. Wyspa Słupecka

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta, chcemy stwoarzyć jedyną tak oryginalną strefę odpoczynku z dostępem do wydarzeń kulturalnych w województwie. Jest to "wysepka" zlokalizowana na zbiorniku wodnym w Parku Słupna. Wyposażona w leżaki, hamaki, parasole, klimatyczne oświetlenie i punkt gastronomiczny, stworzy idealną przestrzeń na odpoczynek, koncerty czy kina plenerowe dla wszystkich mieszkańców Mysłowic, a jej wyjątkowość jednocześnie będzie mocną częścią promocji naszego miasta.

 • wartość: 162 000,00 zł
 • lokalizacja: Park Słupna MOSiR ul. Stadionowa 13 Mysłowice, 379/11 oraz 281/59
 • dzielnica: Brzęczkowice i Słupna
 • wynik weryfikacji: Ocena łączna pozytywna – spełnia
 • uwagi do wyniku weryfikacji: Ocena pozytywna z uwagami. Zakres ujęty we wniosku może ulec zmianie w zależności od wyniku procedury projektowej i późniejszej realizacji
 • głosowanie: dopuszczony do głosowania

Lista projektów odrzuconych w piątej edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego

 1. Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej Fun&Bike
 • wartość: 106 887,00 zł
 • lokalizacja: dzielnica: Kosztowy
 • wynik weryfikacji: Ocena łączna pozytywna – spełnia
 • uwagi do wyniku weryfikacji: Wycofanie projektu przez wnioskodawcę
 • głosowanie: niedopuszczony do głosowania
 • uwagi: Wycofanie projektu przez wnioskodawcę
 1. Gruntowny remont podwórka ul. Reja 18
 • wartość: 100 000,00 zł
 • lokalizacja: dzielnica: Brzezinka
 • wynik weryfikacji: Ocena łączna negatywna – nie spełnia
 • uwagi do wyniku weryfikacji: Wnioskodawca nie spełnił warunków formalnych: brak kosztorysu, listy poparcia oraz załączników
 • głosowanie: niedopuszczony do głosowania
 • uwagi: Wnioskodawca nie spełnił warunków formalnych: brak kosztorysu, listy poparcia oraz załączników - NIE WPŁYNĘŁO ODWOŁANIE
 1. Kąpielisko Słupna. Kompleksowa przebudowa wraz z infrastrukturą – restauracja, kawiarnia, lodziarnia.
 • wartość: 0,00 zł
 • lokalizacja: dzielnica: Brzęczkowice i Słupna
 • wynik weryfikacji: Ocena łączna negatywna – nie spełnia
 • uwagi do wyniku weryfikacji: Wnioskodawca nie spełnił warunków formalnych: brak kosztorysu, listy poparcia oraz załączników
 • głosowanie: niedopuszczony do głosowania
 • uwagi: Wnioskodawca nie spełnił warunków formalnych: brak kosztorysu, listy poparcia oraz załączników - NIE WPŁYNĘŁO ODWOŁANIE
 1. Odbudowa boiska osiedlowego z nawierzchnią z trawy naturalnej przy ulicy Stawowej
 • wartość: 88 800,00 zł
 • lokalizacja: dzielnica: Piasek
 • wynik weryfikacji: Ocena łączna negatywna – nie spełnia
 • uwagi do wyniku weryfikacji: Inwestycja o takim samym charakterze i w najbliższym otoczeniu jest ujęta w innym zadaniu - „Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach – etap 1 – Park Zamkowy”. Błąd formalny: niewłaściwie określony wnioskodawca.
 • głosowanie: niedopuszczony do głosowania
 • uwagi: Odwołanie nie zostało uznane, ze względu na wykraczającą poza dopuszczalną w Regulaminie Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego modyfikację w postaci zmiany wnioskodawcy, zmiany nazwy i zakresu zadania, odpowiednio na: „Doposażenie bazy sportowo-treningowej obiektu Mosir Mysłowice przy ulicy Gwarków 13 wykorzystywanej na rzecz mieszkańców, uczniów, przedszkolaków dzielnicy Piasek”
 1. Psi plac zabaw
 • wartość: 76 564,00 zł
 • lokalizacja: dzielnica: Stare Miasto
 • wynik weryfikacji: Ocena łączna negatywna – nie spełnia
 • uwagi do wyniku weryfikacji: Inwestycja o takim samym charakterze i w najbliższym otoczeniu jest ujęta w innym zadaniu - „Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach – etap 1 – Park Zamkowy”
 • głosowanie: niedopuszczony do głosowania
 • uwagi: Inwestycja o takim samym charakterze i w najbliższym otoczeniu jest ujęta w innym zadaniu - „Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach – etap 1 – Park Zamkowy” - NIE WPŁYNĘŁO ODWOŁANIE
 1. Remont ulicy Szabelnia w Mysłowicach stanowiącej drogę dojazdową do kąpieliska „Hubertus”. Łącznie z odcinkiem ok. 250 m nad rzeką Brynicą od mostku do bramy wejściowej
 • wartość: 0,00 zł
 • lokalizacja: dzielnica: Piasek
 • wynik weryfikacji: Ocena łączna negatywna – nie spełnia
 • uwagi do wyniku weryfikacji: Wnioskodawca nie spełnił warunków formalnych: brak kosztorysu, listy poparcia oraz załączników
 • głosowanie: niedopuszczony do głosowania
 • uwagi: Wnioskodawca nie spełnił warunków formalnych: brak kosztorysu, list

Komentarze (1)    dodaj »

 • Kowalski Stanisław.

  Głosuję na nr.1 budowa alei parkowej Bończyk.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również