Wiadomości z Mysłowic

Można już składać wnioski o dodatek osłonowy!

 • Dodano: 2024-01-04 08:45, aktualizacja: 2024-01-19 08:22

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o nowym wzorze

Resort Klimatu i Środowiska przygotowuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r. Wzór ten zostanie w najbliższym czasie wydany w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska – jego projekt wpisany został do wykazu prac legislacyjnych resortu 22 grudnia 2023 r. i skierowany do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania. Rozporządzenie to ma być wydane w najbliższych dniach.

W momencie opublikowania wzoru wniosku, zostanie on niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Mysłowice

Czas do 30 kwietnia

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice – Wydział Infrastruktury Miejskiej (pok. 003A) lub przez platformę teleinformatyczną ePUAP.

Warunki przyznania

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w roku 2022 nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 2100 zł
 • wieloosobowym – 1500 zł na osobę

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W przypadku przekroczenia w/w kryterium obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Opublikowano kwoty

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

 •  228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 •  343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 •  486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 •  657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Podwyższony dodatek osłonowy przysługuje osobom opalającym domy węglem i wynosi:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 •  822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Terminem ostatecznym wypłaty dodatku osłonowego jest 30 czerwiec 2024 r.

Instrukcja pod ręką

Jak w 2024 r. złożyć wniosek o dodatek osłonowy przy użyciu ePUAP
Wskazówki: Co musisz zrobić, aby podpisać podpisem zaufanym dokument PDF, który nie ma podpisu (gov.pl):

Przygotuj dokument PDF (plik), który chcesz podpisać.

Kliknij przycisk Podpisz lub sprawdź dokument PDF.

Dodaj z dysku lokalnego dokument PDF (plik) – kliknij Wybierz dokument z dysku albo przeciągnij plik myszką.

Po poprawnym dodaniu dokumentu, kliknij przycisk Podpisz.

Gdy otworzy się strona profilu zaufanego, zaloguj się na swoje konto (jeżeli twój profil zaufany był założony przez bankowość elektroniczną, przy logowaniu wybierz logotyp swojego banku).

Kliknij Podpisz podpisem zaufanym i postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie.

Wskaż miejsce, w którym chcesz przystawić stempel (to jest graficzne odwzorowanie twojego podpisu).

System wygeneruje nowy plik PDF, w którym zawarty będzie twój podpis.

Kliknij Pobierz, aby zapisać podpisany dokument PDF na dysku lokalnym.

Dlaczego musisz podpisać PDFa profilem zaufanym? A nie tylko sam list do Urzędu Miasta? Wynika to z uchwały NSA z 6 grudnia 2021 r. (sygn. akt I FPS 2/21). Sędziowie orzekli:

„Zgodnie z art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 1 pkt 4 oraz art. 12b § 1 i art. 46 § 2a i 2b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm.), skargę stanowiącą załącznik do formularza pisma ogólnego, podpisanego podpisem zaufanym, przesłanego przez platformę ePUAP, należy uznać za podpisaną jedynie wówczas, gdy została ona odrębnie podpisana podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.”

W przeciwnym razie wniosek uznaje się za niepodpisany.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również