Wiadomości z Mysłowic

Mysłowicki e-Urząd

  • Dodano: 2015-10-26 13:00

Mysłowicki Urząd Miasta stawia na nowoczesność i budowanie elektronicznej administracji. Pozyskanie ponad 820 tys. zł ze środków unijnych pozwoliło na realizację projektu „Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Obecnie miasto ubiega się o dofinansowanie w wysokości 5 mln 808 tys. zł w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Cyfrowe Śląskie”. Wyniki konkursu będą znane w grudniu br.

W mysłowickim Urzędzie Miasta można już dokonywać elektronicznej rejestracji wizyt. Usługa jest dostępna i umożliwia wybranie oraz zarezerwowanie terminu załatwienia wybranej sprawy. Przed wizytą w Urzędzie Miasta możliwe jest również pobranie i wypełnienie wniosku.

Nowoczesność i dostępność

Kolejnym krokiem dla e-Urzędu będzie realizacja projektu „Budowa mysłowickiej infrastruktury informacji przestrzennej jako narzędzie zwiększania zakresu i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną".

Wykonanie projektu pozwoli na zwiększenie ilości usług dostępnych drogą elektroniczną – stwierdza Edward Lasok, prezydent Mysłowic - przede wszystkim na wdrożenie dwóch komplementarnych i połączonych ze sobą rozwiązań: zintegrowanego systemu informacji przestrzennej i e-Urzędu. Zastosowanie takiego rozwiązania zwiększy dostęp mieszkańców i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych oraz ułatwi realizację zadań publicznych.

Możliwe będzie powiązanie usług z platformami ePUAP i SEKAP. W ramach projektu wybrane dane będą dostosowane do urządzeń mobilnych takich jak smartfon czy tablet.

Urząd on-line

W ramach projektu planowane jest również stworzenie portalu e-urząd do elektronicznej obsługi mieszkańca i przedsiębiorcy. Wdrożone serwisy tematyczne będą zintegrowane z mapą miasta poprzez system informacji przestrzennej. Portal umożliwi świadczenie usług dla potrzeb mieszkańców i wymianę danych zgromadzonych w systemie finansowo - podatkowym Urzędu Miasta. Docelowo usługa on-line umożliwi pełne załatwienie sprawy drogą elektroniczną, łącznie z ewentualną płatnością.

Możliwe będzie dostosowanie usługi do potrzeb klienta np. przygotowanie dla mieszkańca częściowo wypełnionych formularzy, poinformowanie go sms-em o zbliżającej się konieczności wykonania czynności urzędowej – mówi Ireneusz Lasok, naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru - Założono, że w planowanym systemie e-Urząd on-line wdrożone zostaną cztery usługi dla mieszkańców: podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych i fizycznych, podatek od środków transportowych oraz opłata za odbiór odpadów komunalnych. W tych zakresach wdrożone usługi, oparte na wzajemnej interakcji, będą obejmowały również płatności za zobowiązania wobec gminy.

W rozwinięciu takich usług nieodzowna jest jednak budowa serwerowni w Urzędzie Miasta oraz stosowna sieć informatyczna. W ramach projektu zaplanowano zatem utworzenie serwerowni za około 2 mln 850 tys. zł.

Geodezja w kolejce po unijne dotacje

W konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn. „Cyfrowe Śląskie” miasta regionu złożyły 94 wnioski na łączną kwotę dofinansowania blisko 276 mln zł. Przynajmniej 11 projektów wiąże się z wyłącznie z geodezją i kartografią. O dofinansowanie z tego obszaru ubiega się także Urząd Miasta w Mysłowicach, wnioskując o dofinansowanie w wysokości około 5 mln 808 tys. zł. Dodatkowe 1,6 mln zł pochodzić będzie z kasy miejskiej.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.