Wiadomości z Mysłowic

Nowy system gospodarowania odpadami

  • Dodano: 2018-02-21 10:15

Od 1 marca br. rusza nowy System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w mieście Mysłowice.

Zmianie ulegnie liczba pojemników ich kolorystyka oraz oznaczenia – papier kolor niebieski, szkło kolor zielony, metale i tworzywa sztuczne kolor żółty, odpady BIO kolor brązowy, odpady zielone kolor czarny oraz pozostałe kolor srebrny.

PAPIER - odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury (ikona pojemnika i worka w kolorze niebieskim). Umieszczamy: opakowania z papieru i tektury, pudełka kartonowe, papier, gazety, czasopisma, ulotki, zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy. Nie umieszczamy: odpadów higienicznych (np. zużytych ręczników papierowych, zużytych chusteczek higienicznych, zużytych pieluszek), kartonów po mleku i napojach, papieru lakierowanego i powleczonego folią, tapet, papierów fotograficznych, fotoczułych, naczyń jednorazowych, papieru mocno zabrudzonego, zatłuszczonego, papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych.

SZKŁO - odpady ze szkła, odpady opakowaniowe ze szkła (ikona pojemnika i worka w kolorze zielonym). Umieszczamy: butelki po napojach i żywności ze szkła bezbarwnego i kolorowego, szklane znicze bez zawartości, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach. Nie umieszczamy: opakowań szklanych z zawartością, ceramiki, doniczek, porcelany, szyb, luster, szkła zbrojonego, żarówek, świetlówek, kineskopów, termometrów.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - odpady metali, odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe (ikona pojemnika i worka w kolorze żółtym). Umieszczamy: butelki po napojach wykonane z tworzyw sztucznych, opakowania po środkach czystości, kosmetykach, żywności, nakrętki, kapsle, zakrętki od słoików, kartony po napojach mleku, puszki po napojach,żywności, folię aluminiową, metale kolorowe, torebki foliowe, worki foliowe, reklamówki, wiadra, miski. Nie umieszczamy: opakowań z zawartością, styropianu, puszek po farbach i lakierach, rur kanalizacyjnych, paneli, produktów z materiału PCV, wykładzin, zużytych baterii i akumulatorów.

BIO - odpady ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji (ikona pojemnika i worka w kolorze brązowym). Umieszczamy: odpadki warzywne i owocowe, obierki z warzyw i owoców, resztki jedzenia, resztki ziemniaków, resztki surówek, zepsute owoce i warzywa, fusy po kawie i herbacie, skorupki po jajkach, opakowania i reklamówki oznaczone jako biodegradowalne. Nie umieszczamy: mięsa, kości, ości, odchodów zwierząt, żwirku z odchodami zwierząt, ziemi i kamieni, popiołu.

POZOSTAŁE Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI (ikona pojemnika i worka w kolorze niebieskim). Umieszczamy: odpady komunalne, np. mięso, kości, zużyte pieluszki, zużyte chusteczki higieniczne, żwirek z odchodami zwierząt, popiół, tj. odpady komunalne, które nie są odpadem niebezpiecznym, a których nie można umieścić w wymienionych frakcjach odpadów. Nie umieszczamy: odpadów niebezpiecznych, odpadów zielonych, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon.

ODPADY ZIELONE - odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów (ikona pojemnika i worka w kolorze czarnym lub innym nie wymienionym powyżej). Umieszczamy: skoszoną trawę, chwasty, liście, kwiaty, gałęzie drzew i krzewów, trociny i korę drzew. Nie umieszczamy: ziemi, kamieni, drzew.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.