Wiadomości z Mysłowic

Odbiór prac związanych z realizacją inwestycji pn. "Monitoring miejski"

  • Dodano: 2021-12-31 08:15, aktualizacja: 2021-12-31 08:19

W dniu 29 grudnia br. rozpoczął się komisyjny odbiór prac związanych z realizacją inwestycji pn. "Monitoring miejski – etap I – zaprojektowanie, instalacja i budowa elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górce Słupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym”.

Realizacja rozpoczęta podpisaniem umowy w dniu 30 czerwca biegłego roku, przewidywała zaprojektowanie, zainstalowanie, wybudowanie i przekazanie w pełni funkcjonującego systemu monitoringu, a w tym: montaż 10 punktów kamerowych: 4 w Parku Promenada, 4 w Parku Zamkowym oraz 2 na Górce Słupeckiej; instalację centrum monitoringu oraz dwóch stanowisk zewnętrznych (1 w Komendzie Miejskiej Policji, 1 w Straży Miejskiej).

Pierwszy dzień odbioru prac odbył się w obecności przedstawicieli miasta, a w tym: I Zastępcy Prezydenta Miasta Wojciecha Chmiela, Naczelnika i Zastępcy Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Zarządzania Kryzysowego, Naczelnika Informatyki, przedstawicieli Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji, przedstawicieli Straży Miejskiej oraz Wykonawcy.

Dotyczył on sprawdzenia prawidłowości dokumentacji z zapisami umowy oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego w kontekście prezentowanego systemu. Dokonano również analizy prawidłowości dostarczonego sprzętu z Wymogami Zamawiającego.

System analityki obrazu

Dodatkowo ustalono komisyjnie pole widzenia kamer we wskazanych lokalizacjach oraz ustawiono posiadane przez system analityki obrazu. System posiada ich wiele i mają one na celu wspomóc operatora w obserwacji obrazu również, gdy widoczność (np. nocą) jest ograniczona dla ludzkiego oka.

W dniu 30 grudnia natomiast odbyła się wizja w terenie mająca na celu sprawdzenie oznaczenia miejsc monitorowanych, jak również stanowisk zewnętrznych zlokalizowanych w KMP i SM.

Monitoring będzie obsługiwany całodobowo w systemie 24 godzinnym przez pracowników Straży Miejskiej w Centrum Monitoringu, natomiast stały podgląd będzie również zapewniony w stanowiskach zewnętrznych.

Wykonawca będzie świadczył usługę serwisu i konserwacji przez najbliższe 24 miesiące.

Koszt całej inwestycji to 535 050,00 PLN.

Z dniem odbioru kluczowego zakresu przedmiotu umowy Gmina Mysłowice stała się właścicielem sprzętu i całej infrastruktury monitoringu wizyjnego.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu m-ce.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również